HOMD Banner
16S rRNA RefSeq: V15.23    Genomic RefSeq: V10.1
CRISPR-Cas for Genome SEQF7627.1
[Back] | [HOMD FTP Site]
Contig Operon
(link to GenomeViewer)
Operon Position Prediction CRISPRs Distances Prediction-Cas Prediction-CRISPRS
SEQF7627.1|JABJUX010000044.1 SEQF7627.1|JABJUX010000044.1@1 9091, 16840 I-C SEQF7627.1|JABJUX010000044.1_7
223
I-C Unknown
SEQF7627.1|JABJUX010000064.1 SEQF7627.1|JABJUX010000064.1@1 2751, 10815 I-B SEQF7627.1|JABJUX010000064.1_9
189
I-B I-B