HOMD Banner
16S rRNA RefSeq: V15.23    Genomic RefSeq: V10.1
CRISPR-Cas for Genome SEQF4270.1
[Back] | [HOMD FTP Site]
Contig Operon
(link to GenomeViewer)
Operon Position Prediction CRISPRs Distances Prediction-Cas Prediction-CRISPRS
SEQF4270.1|JABJZD010000006.1 SEQF4270.1|JABJZD010000006.1@1 37401, 40462 I-C SEQF4270.1|JABJZD010000006.1-1_2
1119
I-C Unknown
SEQF4270.1|JABJZD010000003.1 SEQF4270.1|JABJZD010000003.1@2 51605, 58867 I-C SEQF4270.1|JABJZD010000003.1_1
192
I-C I-C