16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.13
Sequence Meta Information:
Mogibacterium pumilum ATCC 700696
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID742
2HOMD Sequence IDSEQF2645
3HOMD Name (Genus, Species)Mogibacterium pumilum
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Mobibacterium pumilum
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 700696
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusPending
9NCBI Genome Project IDNA
10NCBI Taxonomy IDNA
11Genomes Online Goldstamp IDNA
12GenBank Accession IDNA
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterBaylor College of Medicine
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
 

>SEQF2645 Mobibacterium pumilum strain ATCC 700696, oral taxon 742, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence

GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAGCGAGATGTTAGTGCA

TGAACCTTCGGGGGATTATATTAACGGACAGCGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTAGGCAACCTGCCCTTGACA

GAGGGATAGCCATTGGAAACGATGATTAAAACCTCATAACACCGTAGAAGCACATGCTTCAACGGTCAAAGAT

TTATCGGTCAGGGATGGGCCTGCGTCTGATTAACTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGTGACGATCAGT

AGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTTCTACGGAAGGCAGCAGTAG

GGAATCTTGCACAATGGGCGAAAGCCTGATGCAGCAACGCCGCGTGAAGGATGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAC

TTCTGTTCTAAGGGAAGAAACAAATGACGGTACCTTAGGAGCAAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGC

GGTAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGTGCGTAGGTGGTTACCTAAGCGCA

AGGTTTAATTTAGAGGCTCAACCTCTACTTGCCTTGCGAACTGGGCTACTTGAGTGCAGGAGGGGAAAGCGGA

ATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCAGCGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACTGTA

ACTGACACTGAGGCACGAAAGCGTGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATG

AGCACTAGGTGTTGGGTCCGTTAGGGCTCAGTGCCGCAGTTAACGCAATAAGTGCTCCGCCTGGGGAGTACGC

TCGCAAGAGTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCAGCGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCA

ACGCGAAGAACCTTACCAGGGCTTGACATCCTGCTGACAGGATCTTAACCGATCCCTTCTTCGGACAGCAGAG

ACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTT

GTCGCTAGTTACTAACATTCAGTTGAGGACTCTAGCGAGACTGCCGAGGTCAACTCGGAGGAAGGTGGGGATG

ACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGTTCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGTCGGTACAATGAGAGGCAATA

CTGCGAAGTGGAGCGAATCACCAAAACCGATCCCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGTTG

GAGTTGCTAGTAATCGCAGATCAGAATGCTGCGGTGAATGCGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACA

CCATGGAAGTTGGGGGTGCCCGAAGTCGGCTAATTAATCTGTCGCCTAAGGCAAAACCAATGACTGGGGTGAA

GTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51