16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.13
Sequence Meta Information:
Peptostreptococcaceae [XI][G-6] [Eubacterium] minutum ATCC 700079
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID673
2HOMD Sequence IDSEQF2644
3HOMD Name (Genus, Species)Peptostreptococcaceae [XI][G-6] [Eubacterium] minutum
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Eubacterium minutum
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 700079
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusPending
9NCBI Genome Project IDNA
10NCBI Taxonomy IDNA
11Genomes Online Goldstamp IDNA
12GenBank Accession IDNA
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterBaylor College of Medicine
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF2644 Eubacterium minutum strain ATCC 700079, oral taxon 673, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence

GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGAGAAGCYATAAAA

GGACACTTCGGTAGAATTATATGGCGGAAAGCGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTGGGAAACCTGCCTTTCACA

GAGGGATAGCCGAAGGAAACTACGATTAATACCTCATAAAGCAAAAGCTTCGCATGGAGCGATTGCCAAAGAA

TAATCGGTGAAAGATGGTCCCGCGTCTGATTAGTTAGTTGGTAAGGTAGCGGCTTACCAAGGCGACGATCAGT

AGCCGGCCTGAGAGGGTGAACGGCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGG

GGGATATTGCACAATGGGCGAAAGCCTGATGCAGCAACGCCGCGTGAAGGAAGAAGGCTTTCGAGTCGTAAAC

TTCTGTCCAAAGGGAAGAAAAGATGACGGTACCTTTGAAGAAAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCG

GTAATACGTAGGGGGCGAGCGTTATCCGGAATTACTGGGCGTAAAGAGTATGTAGGTRGTTTAGCAAGCGTAG

GGTTTAAGGCGACAGCCCAACTGTCGTATGCCCCGCGAACTGTTARACTTGAGTACAGGAGGGGAAGGCGGAA

TTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCGGTGGCGAAGGCGGCCTTCTGGACTGTAA

CTGACACTGAGATACGAAAGCGTGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGA

GCACTAGGTGTCGGGCTCGAATGAGTTCGGTGCCGCAGCAAACGCAATAAGTGCTCCGCCTGGGGAGTACGCA

CGCAAGTGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCAGCGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAA

CGCGAAGAACCTTACCAGGGCTTGACATCCCACTGAAGTARCGGGTAATGCCGTTATGATCTTCGGAACAGTG

GAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACC

CTTGCCGTTAGTTGCCATCATTAAGTTGGGCACTCTAATGGGACTGCCGGGGAGAACCCGGAGGAAGGCGGGG

ATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGTCCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCCGTCACAGAGGGAAGCG

AAAGAGCGATCTTAAGCCAAACCAAAAAGGCGGTCCCAGTTCGGACTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCACGAAG

CCGGAGTTGCTAGTAATCGCGAATCAGAATGTCGCGGTGAATGCGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTC

ACACCATGGAAGTTGGGGGTGCCCGAAGTCGGTCAATAAAGGTCGCCTAAGGCAAAACCAATGACTGGGGTGA

AGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52