16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Gemella bergeri ATCC 700627 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID555
2HOMD Sequence IDSEQF2460
3HOMD Name (Genus, Species)Gemella bergeri
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Gemella bergeri
5Comments on NameNCBI Name : Gemella bergeriae
6Culture Collection Entry NumberATCC 700627
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID198886
10NCBI Taxonomy ID1321820
11Genomes Online Goldstamp IDGi0045318
12GenBank Accession IDAWVP00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Genome Institute at Washington University
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF2460 Gemella bergeriae strain ATCC 700627 oral taxon 555, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAGCGAAGAATTTCTGGTGCTTGCACTAGAAATTC
TTAGCGGCGAACGGGTGAGTAACACGTAAAGAACCTGCCTTATAGACTGGGATAACTACGGGAAACTGTAGCTAATACCGGATAACAACA
TTTTCCGCATGGGAGATGTTTAAAAGTTGGTGAAGCTAACACTATAAGATGGCTTTGCGGAGCATTAGCTAGTTGGTGGGATAAAAGCCT
ACCAAGGCGACGATGCATAGCCGACCTGAGAGGGTGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTA
GGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGATTTCGGTTCGTAAAGCTCTGTTGTTAGGGAA
GAAAGGTTGTGTAGTAACTATACACAAAACAGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTA
GGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGTGGTTTAGAAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGA
AGGTCATTGGAAACTGATAAACTTGAGTGCAGGAGAGAAAAGTGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATTAGGAGGAACAC
CAGTGGCGAAGGCGGCTTTTTGGCCTGCAACTGACACTGAGGCGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACG
CCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTGGTCTCAAAAGAGATCAGTGCTGCAGCAAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCA
AGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGTC
TTGACATACTGTGAGGACATAAGAGATTATGTTGTTTGTCTTTTTTAGACAACACAGATACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTG
TCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATATCTAGTTGCCAGCAGTAAGATGGGGACTCTAGATAGACTGCCAGT
GACAAACTGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGATAGGGACAAAGA
GAAGCGAACTTGTAAAGGCAAGCCAATCTCATAAAACTATTCTCAGTTCGGATTGTAGTCTGCAACTCGACTACATGAAGCTGGAATCGC
TAGTAATCGCGAATCAGAATGTCGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAGTTTGTAACACCTGAA
GACGGTGACCTAACCGAAAGGGAGGAGCCGGTCACGGTGGGACAGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTA
19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2