16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Clostridiales [F-3][G-1] bacterium HMT 876 F0540 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID876
2HOMD Sequence IDSEQF2456
3HOMD Name (Genus, Species)Clostridiales [F-3][G-1] bacterium HMT 876
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Clostridiales [F-3][G-1] bacterium HMT 876
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0540
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID198885
10NCBI Taxonomy ID1321778
11Genomes Online Goldstamp IDGi0045317
12GenBank Accession IDAWSZ00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Genome Institute at Washington University
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF2456 Clostridiales [F-1][G-1] sp. oral taxon 876 strain F0540, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGGAGACTTCGGTCTCTAGCGGCGGACGGGT
GAGTAACACGTGGGTAACCTGCCTTAGTGAGGGGGATAGCCTCCCGAAAGGGAGATTAATACCGCATAACATTGCGATATCGCATGATAT
TGTAATTAAAGGAGTAATCCGCACTAAGATGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATGCGTAG
CCGGCCTGAGAGGGTGAACGGCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGC
GAAAGCCTGATGCAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCTCTGTCTTCTGGGACGATAATGACGGTACCAGAGG
AGGAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTACTGGGCGTAAAGGATGCGTAG
GCGGATACTTAAGTCAGATGTGAAAATCCCGGGCTTAACTTGGGAACTGCATTTGAAACTGGGTATCTAGAGTGCGGGAGAGGAAAGTGG
AATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATTAGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGACCGTAACTGACGCTGAGGCAT
GAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAATACTAGGTGTGGGGGTTATCATGACCTCCGT
GCCGCAGTTAACACAATAAGTATTCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCAGCG
GAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCTAGACTTGACATCTCCTGAATTACCGGTAATGCGGGAAGCCCTTCGGGG
CAGGAAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCGTTAGTT
GCTACCATTAAGTTGAGCACTCTAGCGAGACTGCCGCGGTTAACGCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGTC
TAGGGCTACACACGTGCTACAATGGTCGGTACAAAAAGACGCAAAGCCGCGAGGCGGAGCAAAACTCAAAAACCGATCCCAGTTCGGATT
GTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGCCGGAGTTGCTAGTAATCGCAAATCAGAATGTTGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACA
CCGCCCGTCACACCATGAGAGTTGCCAACACCCGAAGTCCGTGAGCTAACCTTTTGGAGGCAGCGGCCGAAGGTGGGGGTAGCGATTGGG
GTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGAGAACCTGCGGCTGGA
19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2