Sequence Meta Information:
Bacteroides pyogenes F0041
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID787
2HOMD Sequence IDSEQF2453
3HOMD Name (Genus, Species)Bacteroides pyogenes
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Bacteroides pyogenes
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0041
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID198884
10NCBI Taxonomy ID1321819
11Genomes Online Goldstamp IDGi0045316
12GenBank Accession IDAWSV00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - The Genome Institute at Washington University
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF2453 Bacteroides tectus strain F0041, oral taxon 787, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCATGAATATTGGCTTGCCAATATTTG
ATGGCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACACGTATCCAACCTTCCGGTTACTCGGGGATAGGCTTTCGAAAGAAAGATTAATACCCGATGTT
GTGTATCTTTCTCCTGATTGATACGCCAAAGGATTCCGGTAACCGATGGGGATGCGTTCCATTAGGCAGTTGGCGGGGTAACGGCCCACC
AAACCTTCGATGGATAGGGGTTCTGAGAGGAAGGTCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGG
AATATTGGTCAATGGACGGAAGTCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGAAGGATGACTGCCCTCTGGGTTGTAAACTTCTTTTATACGGGAATA
ACATGAGGTACGGGTACCTTATTGCATGTACCGTATGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGA
GCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGGTGGGATATTAAGTCAGCTGTGAAAGTTTGGGGCTCAACCTTAAAATTGCAGT
TGATACTGGTTTTCTTGAGTACGGTATAGGTGGGCGGAATTCGTGGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATCACGAAGAACTCCTATTGCG
AAGGCAGCTCACTGGACCGGCACTGACACTGATGCTCGAAAGTGCGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCGCACAGTAAAC
GATGAATACTCGCTGTTTGCGATACACGGTAAGCGGCCAAGCGAAAGCGTTAAGTATTCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAAC
TCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTAAATTGCG
CTGGCTTTTACCGGAAACGGTATTTTCTTCGGACCAGCGTGAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAA
GTGCCATAACGAGCGCAACCCTTATCTTTAGTTGCCATCAGGTTTTGCTGGGGACTCTAAAGAGACTGCCGTCGTAAGATGCGAGGAAGG
TGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGGGAGCACAGCAGGTTGCTACACGGCGACGT
GATGCCAATCCGTAAAACTCCTCTCAGTTCGGATCGAAGTCTGCAACCCGACTTCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCC
ACGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAATCCGGGGGCTCCTGAATTTCTTAACCGCAAGGAT
CGTCCTAGGGTTTTTCCGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC
19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute