16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Bacteroides pyogenes F0041
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID787
2HOMD Sequence IDSEQF2453
3HOMD Name (Genus, Species)Bacteroides pyogenes
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Bacteroides pyogenes
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0041
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1321819
10NCBI Genome BioProject ID198884
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436886
12GenBank Accession IDAWSV00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000466505.1
14Number of Contigs and Singlets120
15Combined Length (bps)3,568,174
16GC Percentage46.54
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - The Genome Institute at Washington University
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF2453 Bacteroides tectus strain F0041, oral taxon 787, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCATGAATATTGGCTTGCCAATATTTG
ATGGCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACACGTATCCAACCTTCCGGTTACTCGGGGATAGGCTTTCGAAAGAAAGATTAATACCCGATGTT
GTGTATCTTTCTCCTGATTGATACGCCAAAGGATTCCGGTAACCGATGGGGATGCGTTCCATTAGGCAGTTGGCGGGGTAACGGCCCACC
AAACCTTCGATGGATAGGGGTTCTGAGAGGAAGGTCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGG
AATATTGGTCAATGGACGGAAGTCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGAAGGATGACTGCCCTCTGGGTTGTAAACTTCTTTTATACGGGAATA
ACATGAGGTACGGGTACCTTATTGCATGTACCGTATGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGA
GCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGGTGGGATATTAAGTCAGCTGTGAAAGTTTGGGGCTCAACCTTAAAATTGCAGT
TGATACTGGTTTTCTTGAGTACGGTATAGGTGGGCGGAATTCGTGGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATCACGAAGAACTCCTATTGCG
AAGGCAGCTCACTGGACCGGCACTGACACTGATGCTCGAAAGTGCGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCGCACAGTAAAC
GATGAATACTCGCTGTTTGCGATACACGGTAAGCGGCCAAGCGAAAGCGTTAAGTATTCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAAC
TCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTAAATTGCG
CTGGCTTTTACCGGAAACGGTATTTTCTTCGGACCAGCGTGAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAA
GTGCCATAACGAGCGCAACCCTTATCTTTAGTTGCCATCAGGTTTTGCTGGGGACTCTAAAGAGACTGCCGTCGTAAGATGCGAGGAAGG
TGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGGGAGCACAGCAGGTTGCTACACGGCGACGT
GATGCCAATCCGTAAAACTCCTCTCAGTTCGGATCGAAGTCTGCAACCCGACTTCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCC
ACGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAATCCGGGGGCTCCTGAATTTCTTAACCGCAAGGAT
CGTCCTAGGGTTTTTCCGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC
21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51