16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Leptotrichia sp. HMT 225 F0581
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID225
2HOMD Sequence IDSEQF2452
3HOMD Name (Genus, Species)Leptotrichia sp. HMT 225
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Leptotrichia sp. HMT 225
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0581
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID1321774
10NCBI Genome BioProject ID198878
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02436812
12GenBank Accession IDAWVS00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000469525.1
14Number of Contigs and Singlets174
15Combined Length (bps)2,400,083
16GC Percentage29.68
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - The Genome Institute at Washington University
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF2452 Leptotrichia sp. oral taxon 225 strain F0581, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGACAGAATGCTTAACACATGCAAGTCTTTGGCAAATCTGTGCTTGCACAGCCTAGCCAAGG
CGGACGGGTGAGTAACGCGTAAAGAACTTGCCCTGCAGACAGGGATAACAGACGGAAACGACTGATAACACCTGATACAATTGCCGGCAC
GCATGTGCCTGGCAATGAAAAGAGATGCTGCAGGAGAGCTTTGCGTCCTATTAGCTTGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGATGAT
AGGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGAACGGCCACAAGGGGACTGAGATACGGCCCTTACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACA
ATGGGGGCAACCCTGATCCAGCAATTCTGTGTGCACGAAGAAGGTTTTCGGATTGTAAAGTGCTTTCAGCAGGGAAGAAGAAAGTGACGG
TACCTGCAGAAGAAGCGACGGCTAAATACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTATGTCGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCATAAAG
GGCATCTAGGCGGCCAGACAAGTCTGGGGTGAAAACTTGCGGCTCAACCGCAAGCCTGCCCTGGAAACTGTTTGGCTAGAGTGCTGGAGA
GGTGGACGGAACTGCACGAGTAGAGGTGAAATTCGTAGATATGTGCAGGAATGCCGATGATGAAGATAGTTCACTGGACGGCAACTGACG
CTGAAGTGCGAAAGCTAGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCTAGCTGTAAACGATGATTACTGGGTGTGGGCATGAAGAG
TGTCCGTGCCGAAGCAAATGCGATAAGTAATCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACA
AGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAGGAACCTTACCAGATCTTGACATCCTACGAATGCCTGTGAGAACAGGCAGTGC
CTTCGGGAACGTAGAGACAGGTGGTGCATGGCTGTCGACAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTA
TCGTTAGTTACCATCATTAAGTTGGGGACTCTAGCGAGACTGCCTGCGAAGAGCAGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCC
CCTTATGATCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCCGGTACAGAGAGCTGCAAAGCGGCAACGCCAAGCGAATCTTTAAAGCCGGTCCAA
GTTCGGATTGAAGTCTGCAACTCGACTTCATGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCAGATCAGCAATGCTGCGGTGAATACGTTCTCGGGT
CTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAGTTGTTTGCACCTGAAGCTGCCGGTCTAACCGTAAGGAGGAAGGCATCTAAGGTGTGGAT
AGTGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTATCCGTACCGGAAGGTGC
21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52