16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Aggregatibacter sp. HMT 458 W10330
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID458
2HOMD Sequence IDSEQF2445
3HOMD Name (Genus, Species)Aggregatibacter sp. HMT 458
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Aggregatibacter sp. HMT 458
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberW10330
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID198875
10NCBI Taxonomy ID1321772
11Genomes Online Goldstamp IDGi04932
12GenBank Accession IDAWSH00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Genome Institute at Washington University
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF2445 Aggregatibacter sp. oral taxon 458 strain W10330, Operon A, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCATGGCTCAGATTGAACGCTGGCGGCAGGCTTAACACATGCAAGTCGAACGGTAACAGGAGAAAGCTTGCTTTCTTGCTGA
CGAGTGGCGGACGGGTGAGTAATGCTTGGGAATCTGGCTTATGGAGGGGGATAACGACGGGAAACTGTCGCTAATACCGCGTAGAGTCGA
GAGACGAAAGTGCGGGACCGCAAGGCCGCATGCCATGAGATGAGCCCAAGTGGGATTAGGTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGCCG
ACGATCTCTAGCTGGTCTGAGAGGATGACCAGCCACACCGGGACTGAGACACGGCCCGGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATT
GCGCAATGGGGGCAACCCTGACGCAGCCATGCCGCGTGAATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTTCTTTCGGTGACGAGGAAGGTTGT
TGTGTTAATAGCGCAACAAATTGACGTTAATCACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAG
CGTTAATCGGAATAACTGGGCGTAAAGGGCACGCAGGCGGCTATTTAAGTGAGGTGTGAAATCCCCGGGCTTAACCTGGGAATTGCATTT
CAGACTGGGTAGCTAGAGTACTTTAGGGAGGGGTAGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAATACCGAAGGCGA
AGGCAGCCCCTTGGGAATGTACTGACGCTCATGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAACG
CTGTCGATTTGGGGATTGGGCTTTAAGCTTGGTGCCCGTAGCTAACGTGATAAATCGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAAC
TCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCA
TGGAATCTTGTAGAGATATGAGAGTGCCTTCGGGAACCATGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAATGTTGGGT
TAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTTGTTGCCAGCGATTCGGTCGGGAACTCAAAGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAA
GGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGTATACAGAGGGTGACGAAGCCGCGAG
GTGGAGTGAATCTCAGAAAGTACGTCTAAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGAATCA
GAATGTCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGTTGTACCAGAAGTAGATAGCTTAACCT
TCGGGAGGGCGTTTACCACGGTATGATTCATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAACCGTAGGGGAACCTGCG

>SEQF2445 Aggregatibacter sp. oral taxon 458 strain W10330, Operon B, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCATGGCTCAGATTGAACGCTGGCGGCAGGCTTAACACATGCAAGTCGAACGGTAACAGGAGAAAGCTTGCTTTCTTGCTGA
CGAGTGGCGGACGGGTGAGTAATGCTTGGGAATCTGGCTTATGGAGGGGGATAACGACGGGAAACTGTCGCTAATACCGCGTAGAGTCGA
GAGACGAAAGTGCGGGACCGCAAGGCCGCATGCCATGAGATGAGCCCAAGTGGGATTAGGTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGCCG
ACGATCTCTAGCTGGTCTGAGAGGATGACCAGCCACACCGGGACTGAGACACGGCCCGGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATT
GCGCAATGGGGGCAACCCTGACGCAGCCATGCCGCGTGAATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTTCTTTCGGTGACGAGGAAGGCGTC
ATGTTTAATAGACATCACGATTGACGTTAATCACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAG
CGTTAATCGGAATAACTGGGCGTAAAGGGCACGCAGGCGGCTATTTAAGTGAGGTGTGAAATCCCCGGGCTTAACCTGGGAATTGCATTT
CAGACTGGGTAGCTAGAGTACTTTAGGGAGGGGTAGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAATACCGAAGGCGA
AGGCAGCCCCTTGGGAATGTACTGACGCTCATGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAACG
CTGTCGATTTGGGGATTGGGCTTTAAGCTTGGTGCCCGTAGCTAACGTGATAAATCGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAAC
TCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCA
TGGAATCTTGTAGAGATATGAGAGTGCCTTCGGGAACCATGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAATGTTGGGT
TAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTTGTTGCCAGCGATTCGGTCGGGAACTCAAAGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAA
GGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGTATACAGAGGGTGACGAAGCCGCGAG
GTGGAGTGAATCTCAGAAAGTACGTCTAAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGAATCA
GAATGTCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGTTGTACCAGAAGTAGATAGCTTAACCT
TCGGGAGGGCGTTTACCACGGTATGATTCATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAACCGTAGGGGAACCTGCG
19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51