16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Leptotrichia sp. HMT 215 W9775 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID215
2HOMD Sequence IDSEQF2444
3HOMD Name (Genus, Species)Leptotrichia sp. HMT 215
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Leptotrichia sp. HMT 215
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberW9775
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID198887
10NCBI Taxonomy ID1321779
11Genomes Online Goldstamp IDGi0045319
12GenBank Accession IDAWVR00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Genome Institute at Washington University
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF2444 Leptotrichia sp. oral taxon 215 strain W9775, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGACAGAATGCTTAACACATGCAAGTCGATGGGGAAGTGGTGCTTGCACCATGGTAA
CCATGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTAAGGAACTTGCCTGCGGGACTGGGATAACAGCAGGAAACTGCTGATAATACCGGATAAG
GTCATTAAGCTGCATAGCTTAGTGATGAAAGGAGACGCCTGCGGAGAGCCTTGCGTCCTATTAGCTAGTTGGAGGGGTAACGGCC
CACCAAGGCGAAGATAGGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGGACGGCCACAAGGGGACTGAGATACGGCCCTTACTCCTACGGGAGGCA
GCAGTGGGGAATATTGGACAATGGGGGCAACCCTGATCCAGCAATTCTGTGTGCACGAAGACGGTTTTCGGATTGTAAAGTGCTT
TCAGCAGGGAAGAAGTAAGTGACGGTACCTGCAGAAGAAGCGACGGCTAAATACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTATGTCGC
GAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCATAAAGGGCATCTAGGCGGCCTTTCAAGTCAGGGGTGAAAACCTGCGGCTCAACCGCAGGC
CTGCCTTTGAAACTGATAGGCTGGAGTACCGGAGAGGTGGACGGAACTGCACGAGTAGAGGTGAAATTCGTAGATATGTGCAGGA
ATGCCGATGATGAAGATAGTTCACTGGACGGTAACTGACGCTGAAGTGCGAAAGCCGGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGG
TAGTCCCGGCCGTAAACGATGATTACTGGGTGTGGGCAGGAAGACTGTCTGTGCCGAAGCGAATGCGATAAGTAATCCGCCTGGG
GAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGACGCAACGC
GAGGAACCTTACCAGATCTTGACATCCCGCGAACGCCCATGAGGATGGGCGGTGCCTTCGGGAACGCGGAGACAGGTGGTGCATG
GCTGTCGACAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTGTTGCTAGTTACCATCATTAAGTTGG
GGACTCTAGCGAGACTGCCTGCGAAGAGCAGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGATCTGGGCTACAC
ACGTGCTACAATGGGCTGTACAGAGAGGAGCGAGGCGGTGACGCGGAGCGAATCTTGAAAGCAGTTCGAAGTTCGGATTGAAGTC
TGCAACTCGACTTCATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCAATGCCGCGGTGAATACGTTCTCGGGTCTTGTACACA
CCGCCCGTCACACCACGAGAGTTGTCTGCACCTGAAGTTACTGGTCTAACTTTGGAGGAAGGTACCTAAGGTGTGGATAGTGATT
GGGGTGAAGTCGTAACAAGGTATCCGTACCGGAAGGTGC
19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2