16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.13
Sequence Meta Information:
Streptococcus intermedius ATCC 27335
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID644
2HOMD Sequence IDSEQF2363
3HOMD Name (Genus, Species)Streptococcus intermedius
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Streptococcus intermedius
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberATCC 27335
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID197004
10NCBI Taxonomy ID1316583
11Genomes Online Goldstamp IDGi23936
12GenBank Accession IDATFK00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterBroad Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
   

>SEQF2363 Streptococcus intermedius strain ATCC 27335, oral taxon 644, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTAGAACGCACAGGATGCACCGT
AGTTTACTACACCGTATTCTGTGAGTTGCGAACGGGTGAGTAACGCGTAGGTAACCTGCCTGGTAGCGGGGGATA
ACTATTGGAAACGATAGCTAATACCGCATAAGAACATTTACTGCATGGTAGATGTTTAAAAGGTGCAAATGCATC
ACTACCAGATGGACCTGCGTTGTATTAGCTAGTAGGTGAGGTAACGGCTCACCTAGGCGACGATACATAGCCGAC
CTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTC
GGCAATGGGGGGAACCCTGACCGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTTA
AGGAAGAACGAGTGTGAGAATGGAAAGTTCATACTGTGACGGTACTTAACCAGAAAGGGACGGCTAACTACGTGC
CAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTCCCGAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTAGA
TAAGTCTGAAGTTAAAGGCAGTGGCTCAACCATTGTAGGCTTTGGAAACTGTTTAACTTGAGTGCAGAAGGGGAG
AGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAGGAACACCGGTGGCGAAAGCGGCTCTCTGGTC
TGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGA
TGAGTGCTAGGTGTTAGGTCCTTTCCGGGACTTAGTGCCGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTAC
GACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCA
ACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCCGATGCCCGCTCTAGAGATAGAGCTTTACTTCGGTACATCGGTG
ACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTAT
TGTTAGTTGCCATCATTCAGTTGGGCACTCTAGCGAGACTGCCGGTAATAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGT
CAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCTGGTACAACGAGTCGCAAGCCGGTGA
CGGCAAGCTAATCTCTGAAAGCCAGTCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGTCGGAATCGC
TAGTAATCGCGGATCAGCACGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAG
TTTGTAACACCCGAAGTCGGTGAGGTAACCGTAAGGAGCCAGCCGCCTAAGGTGGGATAGATGATTGGGGT
GAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51