16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Capnocytophaga sputigena ATCC 33612
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID775
2HOMD Sequence IDSEQF2362
3HOMD Name (Genus, Species)Capnocytophaga sputigena
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Capnocytophaga sputigena
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 33612
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusIn Progress
9NCBI Genome Project IDNA
10NCBI Taxonomy IDNA
11Genomes Online Goldstamp IDNA
12GenBank Accession IDNA
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
 

>SEQF2362 Capnocytophaga sputigena strain ATCC 33612, oral taxon 775, 16S ribosomal RNA gene, partial gene
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGGGAGAGGTT
ACCTTCGGGTAACCAAAACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATACAATCTGCCTTTCACATAGGGA
TAGCCCGAAGAAATTTGGATTAATACCTAATGGTATATAGGAGCGGCATCGTTTTTATATTAAAGCT
ACGGTGGTGAAAGATGAGTATGCGTTCTATTAGCTAGTTGGAGAGGTAACGGCTCCCCAAGGCGACG
ATAGATAGGGGTTCTGAGAGGGATGTCCCCCACACTGGTACTGAGATACGGACCAGACTCCTACGGG
AGGCAGCAGTGAGGAATATTGGACAATGGTCGGAAGACTGATCCAGCCATGCCGCGTGCAGGATGAA
GGTCCTATGGATTGTAAACTGCTTTTGTAAGGGAAGAATAAGGAGTACGTGTACTTTGATGACGGTA
CCTTACGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTAT
CCGGAATCATTGGGTTTAAAGGGTCCGTAGGCGGGCTGATAAGTCAGAGGTGAAAGCGCTTAGCTCA
ACTAAGCAACTGCCTTTGAAACTGTCAGTCTTGAATGATTGTGAAGTAGTTGGAATGTGTAGTGTAG
CGGTGAAATGCTTAGATATTACACAGAACACCGATAGCGAAGGCATATTACTAACAATTTATTGACG
CTGATGGACGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCATGCTGTAAACGATGG
ATACTAGCTGTTTGGAGCAATCTGAGTGGCTAAGCGAAAGTGATAAGTATCCCACCTGGGGAGTACG
CACGCAAGTGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATT
CGATGATACGCGAGGAACCTTACCAAGGTTTAAATGGGAACTGACAGAGGTAGAGATACCTCCTTCT
TCGGACAGTTTTCAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCAGGTTAAGTCCT
ATAACGAGCGCAACCCCTGCCATTAGTTGCTAACGAGTCAAGTCGAGCCCTCTAGTGGGACTGCCGG
TGCAAACCGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCACGGCCCTTACATCTTGGGCTACACACG
TGCTACAATGGCCGTTACAGAGAGCAGCCACTGCGCGAGCAGGAGCGAATCTATAAAGACGGTCACA
GTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGGATATCAGCCATG
ATCCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGCTGGGGGTACCTG
AAGACGGTCACCGCGAGGAGCTGTTTAGGGTAAAACTAGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAG
CCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51