Sequence Meta Information:
Porphyromonas sp. HMT 278 W7784 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID278
2HOMD Sequence IDSEQF2357
3HOMD Name (Genus, Species)Porphyromonas sp. HMT 278
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Porphyromonas sp. HMT 278
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberW7784
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID173940
10NCBI Taxonomy ID1227272
11Genomes Online Goldstamp IDGi20204
12GenBank Accession IDAWUX00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterWashington University School of Medicine Genome Sequencing Center
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
 

>SEQF2357 Porphyromonas sp. oral taxon 278 strain W7784, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCATGGTCTTAGCTTGCTAAGACTGATGGC
GACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACTTGCCTCACAGAGGGGGATAACCCGTCGAAAGACGGACTAATACCGCGTACACTTACGGG
AGGGCATCCTTCGGTAAGGAAATGAAATTCGCTGTGAGATAGGCATGCGTCCCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCAACGA
TGGGTAGGGGAACTGAGAGGTTGAACCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAAT
GGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTCGCGTGAAGGATGACTGTCTTATGGATTGTAAACTTCTTTTGTAGGGGAATAAAGAGAGGTACGTGTG
CCTCAGTGAATGTACCCTACGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTATCCGGATTTATTG
GGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGCCTGTTAAGTCAGCGGTGAAATCTAGGAGCTTAACTCCTAAATTGCCATTGATACTGGCGGGCTTGAGTGT
AGATGAGGTAGGCGGAATGCGTGGTGTAGCGGTGGAATGCATAGATATCACGCAGAACTCCGATTGCGAAGGCAGCTTACTAAGGTACAACTG
ACGCTGAAGCACGAAAGCGTGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGATAACTGGGCGTATGCGATATACA
GTATGCTCCTAAGCGAAAGCGTTAAGTTATCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCG
GAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGATTGAAATGTAGATGACCGCTCCTGAAAGGGAGTTTTCCTTCGGG
ACATCTATGTAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCTGTCTACGGTTGC
CATCAGGTGATGCTGGGAACTCCGTAGAGACTGCCGTCGTAAGGCGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACATCCGG
GGCGACACACGTGTTACAATGGTGGGGACAAAGGGCAGCTACCTGGCGACAGGATGCGAATCTCCAAACCCCATCACAGTTCGGATCGGAGTC
TGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGT
CAAGCCATGGGAGTCTGGAGTACCTAAAGTCCGTAACCGCGAGGGTCGGCCTAGGGTAATACAGGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAG
CCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute