16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Capnocytophaga sp. HMT 863 F0517 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID863
2HOMD Sequence IDSEQF2319
3HOMD Name (Genus, Species)Capnocytophaga sp. HMT 863
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Capnocytophaga sp. HMT 863
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0517
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID173935
10NCBI Taxonomy ID1227266
11Genomes Online Goldstamp IDGi20199
12GenBank Accession IDAWSR00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterWashington University School of Medicine Genome Sequencing Center
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF2319 Capnocytophaga sp. oral taxon 863 strain F0517, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGA
GGGATAAGCCCTTCGGGGTGGAAACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACCT
ACCTTTCACAGGGGGATAGCCCGAAGAAATTTGGATTAATACCCCATAATATTGTTG
GATGGCATCATCTGATAATTAAAGTTACGATGGTGAAAGATGGGCATGCGTCCTATT
AGCTAGTTGGAGTGGTAACGGCACCCCAAGGCTACGATAGGTAGGGGTCCTGAGAGG
GAGATCCCCCACACTGGTACTGAGACAGGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTG
AGGAATATTGGTCAATGGTCGAAAGACTGAACCAGCCATGCCGCGTGCAGGACAGAC
GGCCCTAGAGGTTGTAAACTGCTTTTATATGGGAAGAATAAGGAGTACGAGTACTTT
GATGACGGTACCATATGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAAT
ACGGAGGATGCGAGCGTTATTCGGAATCATTGGGTTTAAAGGGTCTGTAGGCGGGCT
ATTAAGTCAGGGGTGAAAGGTTTCAGCTTAACTGAGAAATTGCCTTTGATACTGGTA
GTCTTGAATATCTGTGAAGTTCTTGGAATGTGTAGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGAT
ATTACACAGAACACCGATTGCGGAGGCAGGGGACTAACAGATGATTGACGCTGAGAG
ACGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAACGA
TGGATACTAGCTGTTTGGCGTAAGCTGAGTGGCTAAGCGAAAGTGATAAGTATCCCA
CCTGGGGAGTACGCACGCAAGTGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAA
GCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCAAGGTTTAAA
TGGGAACTGACAGGGGTAGAGATACCTTTTTCTTCGGACAGTTTTCAAGGTGCTGCA
TGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCAGGTTAAGTCCTATAACGAGCGCAAC
CCCTATTGTTAGTTACCAGCACGTAATGGTGGGGACTCTAGCAAGACTGCCGGTGTA
AACCGCGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCACGGCCCTTACATCTTGGGCTA
CACACGTGCTACAATGGTCGTTACAGAGAGCAGCCACTGCGCGAGCAGGAGCGAATC
TATAAAGACGGTCACAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGAA
TCGCTAGTAATCGGATATCAGCCATGATCCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACA
CACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGCTGGGAGTACCTGAAGTCGGTGACCGCAAGGAGC
TGCCTAGGGTAAAACCAGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAA
GGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2