16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.13
Sequence Meta Information:
Streptococcus oralis subsp. tigurinus clade 071 ATCC 15914
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID071
2HOMD Sequence IDSEQF2312
3HOMD Name (Genus, Species)Streptococcus oralis subsp. tigurinus clade 071
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Streptococcus sp. HMT 071
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberATCC 15914
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusIn Progress
9NCBI Genome Project IDNA
10NCBI Taxonomy IDNA
11Genomes Online Goldstamp IDNA
12GenBank Accession IDNA
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Broad Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF2312 Streptococcus "mitis" oral taxon 071 strain ATCC 15914, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGC
AAGTAGAACGCTGAAGAGAGGAGCTTGCTCTTCTTGGATGAGTTGCGAAC
GGGTGAGTAACGCGTAGGTAACCTGCCTGGTAGCGGGGGATAACTATTGG
AAACGATAGCTAATACCGCATAAAATGGATTATCGCATGATAATCCATTG
AAAGGTGCAAATGCATCACTACCAGATGGACCTGCGTTGTATTAGCTAGT
TGGTGGGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATACATAGCCGACCTGAGAGG
GTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGC
AGCAGTAGGGAATCTTCGGCAATGGACGGAAGTCTGACCGAGCAACGCCG
CGTGAGTGAAGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTAAGAGAAGAA
CGAGTGTGAGAGTGGAAAGTTCACACTGTGACGGTATCTTACCAGAAAGG
GACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTCCCGAGCGT
TGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTAGATAAGTCTG
AAGTTAAAGGCTGTGGCTTAACCATAGTACGCTTTGGAAACTGTTTAACT
TGAGTGCAAGAGGGGAGAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTA
GATATATGGAGGAACACCGGTGGCGAAAGCGGCTCTCTGGCTTGTAACTG
ACGCTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTA
GTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAGGTGTTAGACCCTTTCCGGGGTTT
AGTGCCGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAA
GGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATG
TGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCCT
CTGATCGCTCTAGAGATAGAGTTTTCCTTCGGGACAGAGGTGACAGGTGG
TGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCA
ACGAGCGCAACCCCTATTGTTAGTTGCCATCATTTAGTTGGGCACTCTAG
CGAGACTGCCGGTAATAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAT
CATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCTGGTACAAC
GAGTCGCAAGCCGGTGACGGCAAGCTAATCTCTTAAAGCCAGTCTCAGTT
CGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATC
GCGGATCAGCACGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGC
CCGTCACACCACGAGAGTTTGTAACACCCGAAGTCGGTGAGGTAACCTTT
TAGGAGCCAGCCGCCTAAGGTGGGATAGATGATTGGGGTGAAGTCGTAAC
AAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGGCT


19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52