16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Selenomonas dianae ATCC 43527
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID139
2HOMD Sequence IDSEQF2309
3HOMD Name (Genus, Species)Selenomonas dianae
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Selenomonas dianae
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberATCC 43527
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusIn Progress
9NCBI Genome Project IDNA
10NCBI Taxonomy IDNA
11Genomes Online Goldstamp IDNA
12GenBank Accession IDNA
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Broad Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF2309 Selenomonas dianae strain ATCC 43527, oral taxon 139, Operon A, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGGAGCGAATGAAAG
CTTGCTTTTATGAGCTTAGTGGCAAACGGGTGAGTAACACGTAGACAACCTGCCGACAGGATGGGGACAACAT
TCCGAAAGGAATGCTAATACCGAATGAAGCGGAGGAGAGGCATCTCTCTTCCGTGAAAGATGGCCTCTATTTA
TAAGCTATCACCTGTCGATGGGTCTGCGTCTGATTAGCTGGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGAT
CAGTAGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCA
GTGGGGAATCTTCCGCAATGGGCGCAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTCTTCGGATCGT
AAAGCTCTGTTGACGGGGACGAACGTGCGAGAGGTGAATAAACTCTTGCAATGACGGTACCTGTCGAGGAAGC
CACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCGAGCGTTGTCCGGAATCATTGGGCGTAAA
GGGAGCGCAGGCGGGCATGTAAGTCTTTCTTAAAAGTTCGGGGCTCAACCCCGTGATGGGAAAGAAACTATAT
GTCTTGAGTACAGGAGAGGAAAGCGGAATTCCCAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTGGGAGGAACACCA
GTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACTGCAACTGACGCTGAGGTTCGAAAGCCAGGGGAGCGAACGGGATTAGATA
CCCCGGTAGTCCTGGCCGTAAACGATGGATACTAGGTGTGGGAGGTATCGACCCCTACCGTGCCGGAGTTAAC
GCAATAAGTATCCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAG
CGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGCCTTGACATTGACTGAAAGTGCTA
GAGATAGCATCCTCTCTTCGGAGACAGGAAAACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGT
TGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTGTTCTTTGTTGCCATCACGTTATGGTGGGCACTCAAAGGAGA
CTGCCGCGGAGAACGCGGAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGGTCTGGGCTACACAC
GTACTACAATGGAACGGACAGAGAGCAGCGAACCCGCGAGGGCAAGCGAACCTCAAAAACCGTTTCCCAGTTC
GGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGCGGTGAAT
ACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGGAAGTCGTTCACACCCGAAGCCGGCGCAGCCGTC
TAAGGTGGGGAAGGTGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGG

>SEQF2309 Selenomonas dianae strain ATCC 43527, oral taxon 139, Operon B, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGGGATGATCTTAAA
GCTTGCTTTTAGAGAATCTAGTGGCAAACGGGTGAGTAACACGTAGACAACCTGCCGACAGGATGGGGACAAC
ATTCCGAAAGGAATGCTAATACCGAATGAAGCGGAGGAGAGGCATCTCTCTTCCGTGAAAGATGGCCTCTATT
TATAAGCTATCACCTGTCGATGGGTCTGCGTCTGATTAGCTGGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACG
ATCAGTAGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAG
CAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGGCGCAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTCTTCGGATC
GTAAAGCTCTGTTGACGGGGACGAACGTGCGAAGGGTGAATAATCCTTTGTAATGACGGTACCTGTCGAGGAA
GCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCGAGCGTTGTCCGGAATCATTGGGCGTA
AAGGGAGCGCAGGCGGGCATGTAAGTCTTTCTTAAAAGTTCGGGGCTCAACCCCGTGATGGGAAAGAAACTAC
ATGTCTTGAGTACAGGAGAGGAAAGCGGAATTCCCAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTGGGAGGAACAC
CAGTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACTGCAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCCAGGGGAGCGAACGGGATTAGA
TACCCCGGTAGTCCTGGCCGTAAACGATGGATACTAGGTGTGGGAGGTATCGACCCCTACCGTGCCGGAGTTA
ACGCAATAAGTATCCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACA
AGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGCCTTGACATTGACTGAAAGAAC
TAGAGATAGCACCCTCTCTTCGGAGACAGGAAAACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGAT
GTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTGTTCTTTGTTGCCATCAGGTAAAGCTGGGCACTCAAAGGA
GACTGCCGCGGAGAACGCGGAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGGTCTGGGCTACAC
ACGTACTACAATGGAACGGACAGAGAGCAGCGAACCCGCGAGGGCAAGCGAACCTCAAAAACCGTTTCCCAGT
TCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGCGGTGA
ATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGGAAGTCGTTCACACCCGAAGCCGGCGCAGCCG
TCTAAGGTGGGGAAGGTGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGG

>SEQF2309 Selenomonas dianae strain ATCC 43527, oral taxon 139, Operon C, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGGGATGATCTTAAA
GCTTGCTTTTAGAGAATCTAGTGGCAAACGGGTGAGTAACACGTAGACAACCTGCCGACAGGATGGGGACAAC
ATTCCGAAAGGAATGCTAATACCGAATGAAGCGGAGGAGAGGCATCTCTCTTCCGTGAAAGATGGCCTCTTTT
TATGCTATCACCTGTCGATGGGTCTGCGTCTGATTAGCTGGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGAT
CAGTAGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCA
GTGGGGAATCTTCCGCAATGGGCGCAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTCTTCGGATCGT
AAAGCTCTGTTGACGGGGACGAACGTGCCAGAGGTGAATAAACTCTTGCAATGACGGTACCTGTCGAGGAAGC
CACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCGAGCGTTGTCCGGAATCATTGGGCGTAAA
GGGAGCGCAGGCGGGCATATAAGTCTTTCTTAAAAGTTCGGGGCTCAACCCCGTGATGGGAAAGAAACTATAT
GTCTTGAGTACAGGAGAGGAAAGCGGAATTCCCAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTGGGAGGAACACCA
GTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACTGCAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCCAGGGGAGCGAACGGGATTAGATA
CCCCGGTAGTCCTGGCCGTAAACGATGGATACTAGGTGTGGGAGGTATCGACCCCTACCGTGCCGGAGTTAAC
GCAATAAGTATCCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAG
CGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGCCTTGACATTGACTGAAAGTGCTA
GAGATAGCATCCTCTCTTCGGAGACAGGAAAACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGT
TGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTGTTCTTTGTTGCCATCACGTTATGGTGGGCACTCAAAGGAGA
CTGCCGCGGAGAACGCGGAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGGTCTGGGCTACACAC
GTACTACAATGGAACGGACAGAGAGCAGCGAACCCGCGAGGGCAAGCGAACCTCAAAAACCGTTTCCCAGTTC
GGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGCGGTGAAT
ACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGGAAGTCGTTCACACCCGAAGCCGGCGCAGCCGTC
TAAGGTGGGGAAGGTGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52