16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Prevotella maculosa OT 289, F0099 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID289
2HOMD Sequence IDSEQF2147
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella maculosa
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella maculosa
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberOT 289, F0099
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID64895
10NCBI Taxonomy ID999422
11Genomes Online Goldstamp IDGi08349
12GenBank Accession IDAGEK00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Broad Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGG
GAAACGATGAGAGAGCTTGCTCTCTTAGGTGTCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACGCGTA
TCCAACCTGCCTCTGACCAAGGGATAACCCGTCGAAAGTCGGACTAATACCTTATGCAGT
CGTCGGAAGTCATCTGATGACGACGAAAGATTTCATCGGTGAGGGATGGGGATGCGTCTG
ATTAGCTTGTTGGCGGGGTAACGGCCCACCAAGGCAACGATCAGTAGGGGTTCTGAGAGG
AAGGTCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGG
AATATTGGTCAATGGGCGCGAGCCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGACGGCCCTA
TGGGTTGTAAACTGCTTTTATGCGGGGATAAAGTGAGGGACGTGTCCTTCATTGCAGGTA
CCGCATGAATAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAAGGTCCGG
GCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGGCCGTGGATTAAGCGTGTTGTGA
AATGTAGACGCTCAACGTCTGACTTGCAGCGCGAACTGGTCCACTTGAGTGTGCACAACG
CAGGCGGAATTCGTCGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATGACGAAGAACCCCGATTGCG
AAGGCAGCTTGCGGGAGCACGACTGACGCTGAAGCTCGAAAGTGCGGGTATCGAACAGGA
TTAGATACCCTGGTAGTCCGCACGGTAAACGATGGATGCCCGTTGTCAGGCTGTATCAGT
CTGGTGACCAAGCGAAAGCATTAAGCATCCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAA
CTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATA
CGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAATTGCAGACGAACGATTCAGAGATGAAGAGGCCCT
TCGGGGCGTCTGTGAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCT
TAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCTATTCTCGGTTGCCATCGGGTAATGCCGGGCACTC
CGTGGAGACTGCCACCGTAAGGTGTGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAATCAGCACGGCC
CTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCCGGTACAGCGAGTCGGCCGCATGCAA
ATGCGGTCCAATCCTGAAAGCCGGTCCCAGTTCGGACCGGGGTCTGCAACCCGACCCCGC
GAAGCCGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCC
TTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGTGCCTGAAGTCCGTTACCGCGAG
GGTCGGCCTAAGGCAAAACCGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGA
AGGTGC
19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2