16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.13
Sequence Meta Information:
ATCC 51259
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon IDNA
2HOMD Sequence IDSEQF2028
3HOMD Name (Genus, Species)
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella tannerae
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 51259
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusIn Progress
9NCBI Genome Project IDNA
10NCBI Taxonomy IDNA
11Genomes Online Goldstamp IDNA
12GenBank Accession IDNA
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterWashington University School of Medicine Genome Sequencing Center
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF2028 Prevotella tannerae strain ATCC 51259, oral taxon 466,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGT
GGGGCAGCGGATGCTTAGCTTGCTAAGTATGCCGGCGACCGGCGCACGGGTGAGTAA
CGCGTACCGAACCTGCCCATCACACAGGGATAGGCTTGCGAAAGCAAGATTAATATC
TGATGGTCTCAATTKTATGCATGTATGATTGAGTAAAGCCTTCGGGCGGTGATGGAT
GGCGGTGCGTCCCATTAGGAAGTTGGCGGGGTAACGGCCCACCAATCCTTCGATGGG
TAGGGGTTCTGAGAGGAAGGTCCCCCACATTGGAACTGAGATACGGTCCAAACTCCT
ACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGT
AGCGTGCGGGATGAAGGCCCTTGTGGTCGTAAACCGCTTTTATCAGTGAATAAAGTG
CAYCACGTGTGGTGTCATTGCAGGTAGCTGAAGAAAAAGGACCGGCTAATTCCGTGC
CAGCAGCCGCGGTAATACGGAAGGTCCGGGCGTTATCCGGAATTATTGGGTTTAAAG
GGAGCGCAGGCGGGAGTATAAGTCAGCTGTTAAATATCAGAGCCCAACTCTGTTATG
CAGTTGAAACTATATTTCTTGAGTACGCACAGGGATGGCGGAATTCAGGGTGTAGCG
GTGAAATGCTTAGATATCCTGAAGAACTCCGATCGCGAAGGCAGCCATCCGGAGCGT
AACTGACGCTGAGGCTCGAAGGTGCGGGTATCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGT
CCGCACGGTAAACGATGAATACTCGCAGTTCGGCCGTTTAGGTCGAGTTGTCCAGCG
AAAGCGTTAAGTATTCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAAT
TGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGA
ACCTTACCCGGGCTTGAACCAAGAGTGCGGAGTGCAGAGATGCGCTTTTTCTTCGGA
CACTTTTGGAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAA
GTGCCATAACGAGCGCAACCCTTTTCTACGTTTGCCATCGGGTAATGCCGGGAACTC
CGTGGATACTGCCGCCGCAAGGCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGG
CCCTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGTCGGAGCAGCAGGAAGCTACCT
GGCGACAGGATGCTGATCCCAAAACCCGGCCTCAGTTCGGACTGGAGTCTGCAACCC
GACTCCACGAAGCCGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATAC
GTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGTGCCTGAAA
GCCGTGACCGCGAGGGTCGGCCTAGGGTAAAACCGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAAC
AAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52