16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.13
Sequence Meta Information:
ATCC 51502
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon IDNA
2HOMD Sequence IDSEQF2027
3HOMD Name (Genus, Species)
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Capnocytophaga granulosa
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 51502
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusIn Progress
9NCBI Genome Project IDNA
10NCBI Taxonomy IDNA
11Genomes Online Goldstamp IDNA
12GenBank Accession IDNA
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Broad Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF2027 Capnocytophaga granulosa strain ATCC 51502
oral taxon 325,16S ribosomal RNA gene, partial gene
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGA
GGGAGAAGCCCTTCGGGGTAGAAACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACCT
ACCTTTCACAGGGGGATAGCCCGAAGAAATTTGGATTAATACCCCATAATATTATTG
GATGGCATCATTTGATAATTAAAATTACGATGGTGAAAGATGGGCATGCGTCCTATT
AGCTAGTTGGAGTGGTAACGGCACCCCAAGGCTACGATAGGTAGGGGTCCTGAGAGG
GAGATCCCCCACACTGGTACTGAGACAGGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTG
AGGAATATTGGTCAATGGTCGGAAGACTGAACCAGCCATGCCGCGTGCAGGAAGAAT
GCCTTATGGGTTGTAAACTGCTTTTATATGGGAAGAATAAGGAGTACGTGTACTTTG
ATGACGGTACCATATGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATA
CGGAGGATGCGAGCGTTATTCGGAATCATTGGGTTTAAAGGGTCTGTAGGCGGGCTA
TTAAGTCAGGGGTGAAAGGTTTCAGCTTAACTGAGAAATTGCCTTTGATACTGGTAG
TCTTGAATATCTGTGAAGTTCTTGGAATGTGTAGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATA
TTACACAGAACACCGATTGCGGAGGCAGGGGACTAACAGACGATTGACGCTGAGAGA
CGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAACGAT
GGATACTAGCTGTTTGGAGTAATTTGAGTGGCTAAGCGAAAGTGATAAGTATCCCAC
CTGGGGAGTACGCACGCAAGTGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAG
CGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCAAGGTTTAAAT
GGAGACTGACAGGGGCAGAGATGCCTTTTTCTTCGGACAGTTTTCAAGGTGCTGCAT
GGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCAGGTTAAGTCCTATAACGAGCGCAACC
CCTATTGTTAGTTACCAGCACGTAGTGGTGGGGACTCTAGCAAGACTGCCGGTGTAA
ACCGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCACGGCCCTTACATCTTGGGCTAC
ACACGTGCTACAATGGTCGTTACAGAGAGCAGCCACTGCGCGAGCAGGAGCGAATCT
ATAAAGACGGTCACAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGAAT
CGCTAGTAATCGGATATCAGCCATGATCCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACAC
ACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGCTGGGAGTACCTGAAGTCGGTTGCCGCAAGGAGCT
GCCTAGGGTAAAACCAGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAG
GTGC

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51