16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.13
Sequence Meta Information:
ATCC 700633
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon IDNA
2HOMD Sequence IDSEQF2025
3HOMD Name (Genus, Species)
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Granulicatella elegans
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 700633
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusIn Progress
9NCBI Genome Project IDNA
10NCBI Taxonomy IDNA
11Genomes Online Goldstamp IDNA
12GenBank Accession IDNA
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Broad Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF2025 Granulicatella elegans strain ATCC 700633, oral
taxon 596, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGA
ACGAGAGCGACCGGTGCTTGCACTGGTCAATCTAGTGGCGAACGGGTGAGTAACACG
TGGGTAACCTGCCCATCAGAGGGGGATAACATTCGGAAACGGATGCTAAAACCGCAT
AGGTTCTACAGTCGCATGACTGAAGAAGGAAAAGAGGCTTCGGCTTCTGCTGATGGA
TGGACCCGCGGTGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCCGTGATGC
ATAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCC
TACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGCAAGTCTGACGGAGCAACG
CCGCGTGAGTGAAGAAGGATTTCGGTTCGTAAAACTCTGTTGTTAGAGAAGAACAGC
GCATAGAGTAACTGTTATGCGTGTGACGGTATCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTA
CGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCG
TAAAGCGAGCGCAGGCGGTCAATTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGG
GAGGGTCATTGGAAACTGGTTGACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAATTCCATGT
GTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTCTCTG
GTCTGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCGTGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCT
GGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTGGAGGGTTTCCGCCCTTCAGT
GCTGCAGTTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACT
CAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCA
ACGCGAAGAACCTTACCAAGTCTTGACATCCTTTGACCACTCTAGAGATAGAGCTTT
CCCTTCGGGGACAAAGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGA
TGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATTACTAGTTGCCAGCATTGAGT
TGGGCACTCTAGTGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAA
ATCATCATGCCCCTTATGACTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGATGGTACAACGA
GCAGCGAACTCGCGAGGGTAAGCGAATCTCTTAAAGCCATTCTCAGTTCGGATTGTA
GGCTGCAACTCGCCTACATGAAGCCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCACGCCG
CGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAGTTTGTA
ACACCCAAAGTCGGTGAGGTAACCTTATGGAGCCAGCCGCCTAAGGTGGGATAGATG
ATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCG

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51