16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Microbacterium flavescens F0373 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID186
2HOMD Sequence IDSEQF1971
3HOMD Name (Genus, Species)Microbacterium flavescens
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Microbacterium flavescens
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0373
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID169458
10NCBI Taxonomy ID1203549
11Genomes Online Goldstamp IDGi17130
12GenBank Accession IDATCC00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterBroad Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF1971 Microbacterium sp. oral taxon 186 strain F0373,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGA
ACGGTGAAGCCCAGCTTGCTGGGTGGATCAGTGGCGAACGGGTGAGTAACACGTGAG
CAATCTGCCCCTGACTCTGGGATAAGCGCTGGAAACGGCGTCTAATACTGGATATGA
ACCGTGGAGGCATCTTCAACGGTTGGAAAGATTTTTTGGTCAGGGATGAGCTCGCGG
CCTATCAGCTTGTTGGTGAGGTAATGGCTCACCAAGGCGTCGACGGGTAGCCGGCCT
GAGAGGGTGACCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCA
GCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCAACGCCGCGTGAGGG
ATGACGGCCTTCGGGTTGTAAACCTCTTTTAGCAGGGAAGAAGCGAAAGTGACGGTA
CCTGCAGAAAAAGCGCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGCG
CAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGCTCGTAGGCGGTTTGTCGCGTCTG
CTGTGAAATCCCGAGGCTCAACCTCGGGTCTGCAGTGGGTACGGGCAGACTAGAGTG
CGGTAGGGGAGATTGGAATTCCTGGTGTAGCGGTGGAATGCGCAGATATCAGGAGGA
ACACCGATGGCGAAGGCAGATCTCTGGGCCGTAACTGACGCTGAGGAGCGAAAGGGT
GGGGAGCAAACAGGCTTAGATACCCTGGTAGTCCACCCCGTAAACGTTGGGAACTAG
TTGTGGGGTCCATTCCACGGATTCCGTGACGCAGCTAACGCATTAAGTTCCCCGCCT
GGGGAGTACGGCCGCAAGGCTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCG
GCGGAGCATGCGGATTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGGCTTGACATA
TACGAGAACGCTGCAGAAATGTAGAACTCTTTGGACACTCGTAAACAGGTGGTGCAT
GGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACC
CTCGTTCTATGTTGCCAGCACGTAATGGTGGGAACTCATGGGATACTGCCGGGGTCA
ACTCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGTCTTGGGCTTC
ACGCATGCTACAATGGCCGGTACAAAGGGCTGCAATACCGTAAGGTGGAGCGAATCC
CAAAAAGCCGGTCCCAGTTCGGATTGAGGTCTGCAACTCGACCTCATGAAGTCGGAG
TCGCTAGTAATCGCAGATCAGCAACGCTGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACA
CACCGCCCGTCAAGTCATGAAAGTCGGTAACACCTGAAGCCGGTGGCCCAACCCTTG
TGGAGGGAGCCGTCGAAGGTGGGATCGGTAATTAGGACTAAGTCGTAACAAGGTAGC
CGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2