16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Treponema vincentii F0403/N9 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID029
2HOMD Sequence IDSEQF1947
3HOMD Name (Genus, Species)Treponema vincentii
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Treponema vincentii
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0403/N9
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID169493
10NCBI Taxonomy ID1125702
11Genomes Online Goldstamp IDGi10821
12GenBank Accession IDATFC00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Broad Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1947 Treponema vincentii strain F0403/N9, OT 029, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGAACGAACGCTGGCGGCGCGTCTTAAGCATGCAAGTCGAAC
GGCAAGAGAGAAGCTTGCTTCTCTCCTAGAGTGGCGGACTGGTGAGGAACACGTGGGTA
ATCTACCCTTAAGATGGGGATAGCTGCTAGAAATAGCAGGTAATACCGAATAGTCTCAA
TGGTTCATAAGAAGTATTGAGGAAAGGAAGCTACGGCTTCGCTTGAGGATGAGCTTGCG
TCCCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAAGGCCCACCAAGGCGACGATGGGTATCCGGCCTG
AGAGGGTGATCGGACACATTGGGACTGAGATACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCA
GCTAAGAATATTCCGCAATGGACGGAAGTCTGACGGAGCGACGCCGCGTGGATGAAGAA
GGCTGAAAAGTTGTAAAATCCTTTTGTTGATGAAGAATAAGGGTGAGAGGGAATGCTCA
TCTGATGACGGTAATCGACGAATAAGCCCCGGCTAATTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAA
CACGTAAGGGGCGAGCGTTGTTCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGCATGTAGGCGGTTAT
GTAAGCCTGGTGTGAAATCCTGGGGCTTAACCCTAGAATAGCATTGGGTACTGTATAAC
TTGAATTACGGAAGGGAAACTGGAATTCCAAGTGTAGGGGTGGAATCTGTAGATATTTG
GAAGAACACCGGTGGCGAAGGCGGGTTTCTGGCCGATAATTGACGCTGAGATGCGAAAG
TGTGGGGATCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACACTGTAAACGATGTACACTA
GGTGTTGGGGCAAGAGCTTCAGTGCCAAAGCAAACGCGATAAGTGTACCGCCTGGGGAG
TATGCCCGCAAGGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCA
TGTGGTTTAATTCGATGGTACGCGAGGAACCTTACCTGGGTTTGACATCTAGTAGAMRG
TCTTAGAGATAAGGCYKGGTAGCAATACCCTGCTAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTC
AGCTCGTGCCGTGAGGTGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTACTGCCAGT
TACTAACAGGTAAAGCTTGAGGACTCTGGCGGAACTGCCGATGACAAATCGGAGGAAGG
TGGGGATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTATGTCCAGGGCTACACACGTGCTACAATG
GTTGCTACAAAGCGAAGCGAGACCGTAAGGTGGAGCAAACCGCAAAAAAGCAATCGTAG
TTCGGATTGAAGTCTGAAACTCGACTTCATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCGCATC
AGCACGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATCCGA
GTTGGGGGTACCCGAAGTCGCTTGTCTAACCTGCAAAGGAGGACGGTGCCGAAGGTACG
CTTGGTGAGGAGGGTGAAGTCGTAACAAGGTA

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute