16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Neisseria sp. HMT 020 F0370 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID020
2HOMD Sequence IDSEQF1944
3HOMD Name (Genus, Species)Neisseria sp. HMT 020
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Neisseria sp. HMT 020
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0370
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID80247
10NCBI Taxonomy ID1127694
11Genomes Online Goldstamp IDGi04989
12GenBank Accession IDAMER00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Washington University Genome Center
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF1944 Neisseria sp. oral taxon 020 strain F0370,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGATTGAACGCTGGCGGCATGCTTTACACATGCAAGTCGGAC
GGCAGCACAGAGAAGCTTGCTTCTTGGGTGGCGAGTGGCGAACGGGTGAGTAATGTATT
GGAACGTACCGAGTAATGGGGGATAACCAATCGAAAGATTGGCTAATACCGCATACGTC
CTGAGGGGGAAAGCGGGGGATCTTCGGACCTCGCGTTATTCGAGCGGCCAATATCTGAT
TAGCTGGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCAGTAGCGGGTCTGAGAGGA
TGATCCGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGG
AATTTTGGACAATGGGCGCAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGTCTGAAGAAGGCCTT
CGGGTTGTAAAGGACTTTTGTCAGGGAAGAAAAGGCTTTTGATAATACCAGGAGCTGAT
GACGGTACCTGAAGAATAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTA
GGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGGGCGCAGACGGTTTGTTAAGC
AGGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCCGGGAACTGCGTTCTGAACTGGCAGGCTAGAGT
GTGTCAGAGGGGGGTAGAATTCCACGTGTAGCAGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAA
TACCGATGGCGAAGGCAGCCCCCTGGGATAACACTGACGTTCATGCCCGAAAGCGTGGG
TAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCCTAAACGATGTCGATTAGCTGTT
GGGCAGCTTGACTGCTTAGTAGCGTAGCTAACGCGTGAAATCGACCGCCTGGGGAGTAC
GGTCGCAAGATTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGATGATGT
GGATTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTGGTCTTGACATGTACGGAATCCTCC
AGAGACGGAGGAGTGCCTTCGGGAGCCGTAACACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCT
CGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCATTAGTTGCC
ATCATTAAGTTGGGCACTCTAATGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGAT
GACGTCAAGTCCTCATGGCCCTTATGACCAGGGCTTCACACGTCATACAATGGTCGGTA
CAGAGGGTAGCCAAGCCGCGAGGCGGAGCCAATCCCAGAAAACCGATCGTAGTCCGGAT
TGCACTCTGCAACTCGAGTGCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATAC
TGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGGG
ATACCAGAAGCAGGTAGGCTAACCGCAAGGAGGCCGCTTGCCACGGTATGCTTCATGAC
TGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGGGAACCTGCG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2