16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.13
Sequence Meta Information:
Treponema parvum ATCC 700770
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID724
2HOMD Sequence IDSEQF1943
3HOMD Name (Genus, Species)Treponema parvum
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Treponema parvum
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberATCC 700770
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusPending
9NCBI Genome Project IDNA
10NCBI Taxonomy IDNA
11Genomes Online Goldstamp IDNA
12GenBank Accession IDNA
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Broad Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1943 Treponema parvum strain ATCC 700770, OT 724,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGAACGAACGCTGGCGGCGCGTCTTAAGCATGCAAGTCGAAC
GGCAAGAGGAAAGCTTGCTTTTCTCCTAGAGTGGCGGACTGGTGAGTAACACGTGGGTG
ACGAACCCTCCTGACAGGGATAGCTGGTAGAAATATCAGATAATACCGGATACGAACTC
TATAGTTAGAGTATAGAGAGGAAAGGTGCTTTGGCACCGCAGGGGGATCGGCTCGCGGC
CTATCAGCTAGTTGGCAGGGTAAAGGCCTGCCAAGGCGACGACGGGTATCCGGCCTGAG
AGGGTGGACGGACACATTGGGACTGAGATACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGC
TAAGAATATTCCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGGAGCGACGCCGCGTGGACGATGAAGG
CCGAAAGGTTGTAAAGTCCTTTTGAACCTGAAGAATAAGTTTAAGAGGGAATGCTTAAG
CGGTGACAGAAAGGTTTGAATAAGCAACGGCTAATTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAACA
CGTAAGTTGCGAGCGTTGTTCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGCATCTAGGCGGTCATTC
AAGCTTGGTGTGAAATACCGGGGCTTAACTCCGGGGCTGCATTGAGAACTGGATGACTG
GAGTCACTGAAGGGCAACCAGAATTCCAGGTGTAGGGGTGAAATCTGTAGATATCTGGA
AGAATACCAATGGCGAAGGCAGGTTACCGGCAGATGACTGACGCTGAAGTGCGAAGGTG
CGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCGCACAGTCAACAATGTACACTCGG
TGTCCGGCCAAGAGGCTGGGTGCCAAAGCAAACGCGATAAGTGTACCGCCTGGGGAGTA
TGCCCGCAAGGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATG
TGGTTTAATTCGATGGTACGCGAGGAACCTTACCTGGGTTTGACATACACAGCGATCAT
ATAGAGATATGTGAGCGTAGCAATACGGCTGTGAACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAG
CTCGTGCCGTGAGGTGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTACTGCCAGTTA
CCAGCATGTAAAGATGGGGACTCTGGCGGAACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGG
GGATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTATGTCCAGGGCAACACACGTGCTACAATGGTC
GCGACAGAGTGAAGCGAAGTCGAGAGGCGAAGCAAAACGCATAAAAGCGATCGTAGTCC
GGATTGGAGTCTGAAACCCGACTCCATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCACATCAGC
ACGGTGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATCCGAGTA
GAGGATACCCGAAGCCAGTGGTTCAACCGCAAGGAGGGCGCTGTCGAAGGTATGCTTTG
TAAGGGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTA

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51