16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.13
Sequence Meta Information:
Treponema socranskii ATCC 35535
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID769
2HOMD Sequence IDSEQF1942
3HOMD Name (Genus, Species)Treponema socranskii
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Treponema socranskii
5Comments on NameNCBI Name : Treponema socranskii subsp. paredis
6Culture Collection Entry NumberATCC 35535
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID169492
10NCBI Taxonomy ID1125701
11Genomes Online Goldstamp IDGi10818
12GenBank Accession IDATFD00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Broad Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1942 Treponema socranskii ss paredis strain ATCC 35535, OT 769,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGAACGAACGCTGGCGGCGCGTCTTAACCATGCAAGTCGAG
CGGCAGGCAGCAATGCCGAGAGCGGCGGACTGGTGAGTAACACGTGGATAACGTACCC
CGCTGACCGGGACAGCCTGTAGAAATAGAGGGTGATACCGGATAGATCACTGTTTGCG
ATAGGTAGACAGCGGGAAAGGAGCTTCGGCTCCGCAACGGGATCGGTCTGCGGCCCAT
CAGCTGGACGGCGGGGTAACGGCCCGCCGTGGCGAGGACGGGTATCCGGCCTGAGAGG
GCGGACGGACACATTGGGACTGAGATACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGGTA
AGAATATTCCGCAATGGGGGAAACCCTGACGGAGCGACGCCGCGTGAACGAAGAAGGC
CGGAAGGTTGTAAAGTTCTTTTCTGTCCGAGGAATAAGTGTTGGAGGAAATGCCGACA
TGGTGACGGTAGGGCAGGAATAAGCACCGGCTAATTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAAC
ACGTAAGGTGCGAGCGTTGTTCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGCATGCAGGCGGGTCG
CCAAGCTTGGTAAGAAATACCGGGGCTCAACTCCGGAGCTATATTGAGAACTGGCGAG
CTAGAGTTGCCGAAGGGTATCCGGAATTCCGTGTGAAGGGGTGAAATCTGTAGATATG
CGGAAGAACACCGATGGCGAAGGCAGGATACCGGCGGACGACTGACGCTGAGGTGCGA
AGGTGCGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCGCACAGTCAACGATGTAC
ACTGGGCGTGTGCGCAAGAGCGTGCGTGCCGAAGCAAACGCGATAAGTGTACCGCCTG
GGGAGTATGCCCGCAAGGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGT
GGAGCATGTGGTTTAATTCGATGGTACGCGAGGAACCTTACCTGGGTTTGACATACAC
AGCGATCATATAGAGATATGTGAGCGTAGCAATACGGCTGTGAACAGGTGCTGCATGG
CTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCT
ACTGCCGGTTACTAACAGGTAGCGCTGAGGACTCAGGCGGAACTGCCTGCGACAAGCA
GGAGGAAGGCGGGGACGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTATGTCCAGGGCTACACACG
TGCTACAATGGCCGCCACAGAGCGGAGCGAAGCCGAGAGGCGGAGCAGAACGCAGAAA
AGCGGTCGTAGTCCGGATTGAAGTCTGAAACTCGACTTCATGAAGCTGGAATCGCTAG
TAACCGCACATCAGCACGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCG
TCACACCATCCGAGCAGGGGGTACCCGAAGCCGGCAGTCCAACCGCAAGGGGGACGCT
GTCGAAGGTACGCTTTGTGAGGGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTA

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51