16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.13
Sequence Meta Information:
Treponema maltophilum ATCC 51939
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID664
2HOMD Sequence IDSEQF1941
3HOMD Name (Genus, Species)Treponema maltophilum
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Treponema maltophilum
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberATCC 51939
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID169489
10NCBI Taxonomy ID1125699
11Genomes Online Goldstamp IDGi05063
12GenBank Accession IDATFF00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Broad Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1941Treponema maltophilum strain ATCC 51939, OT 664,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGAACGAACGCTGGCGGCGCGTCTTAAACATGCAAGT
CGAACGGCAAAAGAGGGGCTTGCCCCTTTTTGAGAGTGGCGGACTGGTGAGTAA
CACGTGGGTGACATACCTTTTAGTTGGGGATAGCTATTAGAAATAGTAGGTAAT
ACCGAATGTGACCGTATTTATTAGAAGGATACGAGGAAAGGAGCTAAGGCTTCG
CTAAAAGAATGGCTCGCGGCCCATTATGCTTGTTGGTGAGGTAACGGCCCACCA
AGGCGATGATGGGTATCCGGCCTGAGAGGGTGAACGGACACATTGGGACTGAGA
TACGGCCCAGACTTCTACGGGAGGCAGCAGTTAAGAATATTCCGCAATGGACGA
AAGTCTGACGGAGCGACGCCGCGTGGATGAAGAATGCCGAAAGGTTGTAAAATC
CTTTTAAGCCTGATGAATAAGCACAATAGGGAATGATTGTGCGGTGACCGTAGG
GCTTGAATAAGCACCGGCTAATTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAACACGTAAGGT
GCGAGCGTTGTTCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGCATGTAGGCGGATAGGCAAG
CTTGGTGTGAAATGTTACAGCTTAACTGTGAGACAGCATTGAGAACTGCCGATC
TTGAATTACTGAAGGGTAACCAGAATTCCACGTGTAGGGGTGAAATCTGTAGAT
ATGTGGAAGAATACCAATGGCGAAGGCAGGTTACCGGCAGATAATTGACGCTGA
GGTGCGAAAGTGCGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCGCACCGT
AAACGATGTACACTAGGTGTCTGGCATAACAGCTGGGTGCCAAAGCAAACGTGA
TAAGTGTACCGCCTGGGGAGTATGCCCGCAAGGGTGAAACTCAAAGGAATTGAC
GGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGGTACGCGAGGAA
CCTTACCTGGGTTTGACATAGTATCTGATGCCGTAGAGATACGGCAGCGTAGCA
ATACGAGGTACAACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGT
TGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTACTGCCAGTTACTAACAGGTAAA
GCTGAGGACTCTGGCGGAACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGAC
GTCAAGTCATCATGGCCCTTATGTCCAGGGCTACACACGTGCTACAATGGTAGG
AACAAAGTGAAGCGAAGCTGTAAAGCGGAGCAAAACGCAAAAAAGCTATCGTAG
TTCGGATTGGAGTCTGAAACTCGACTCCATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGC
ATATCAGCACGATGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCA
CACCATCCGAGTAGAGGGTACCCGAAGTCGGTAGTCTAACCGCAAGGAGGACGC
TGCCGAAGGTATGCTTTGTAAGGAGGGTGAAGTCGTAACAAGGTA

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52