16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.13
Sequence Meta Information:
Treponema medium ATCC 700293
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID667
2HOMD Sequence IDSEQF1940
3HOMD Name (Genus, Species)Treponema medium
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Treponema medium
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberATCC 700293
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID169490
10NCBI Taxonomy ID1125700
11Genomes Online Goldstamp IDGi05064
12GenBank Accession IDATFE00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Broad Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1940 Treponema medium strain ATCC 700293, OT 667,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGAACGAACGCTGGCGGCGCGTCTTAAGCATGCAAGTCGAAC
GGCAAGAGAGGAGCTTGCTTCTCTCCTAGAGTGGCGGACTGGTGAGGAACACGTGGGTA
ATCTACCCTTAAGATGGGGATAGCTGCTAGAAATAGCAGGTAATACCGAATACACTCAG
TGCTTCATAAGGGGTATTGAGGAAAGGAAGCTACGGCTTCGCTTGAGGATGAGCTTGCG
TCCCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAAGGCCCACCAAGGCGACGATGGGTATCCGGCCTG
AGAGGGTGATCGGACACATTGGGACTGAGATACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCA
GCTAAGAATATTCCGCAATGGACGGAAGTCTGACGGAGCGACGCCGCGTGGATGAAGAA
GGCTGAAAAGTTGTAAAATCCTTTTGTTGATGAAGAATAAGGGTGAGAGGGAATGCTCA
TCTGATGACGGTAATCGACGAATAAGCCCCGGCTAATTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAA
CACGTAAGGGGCGAGCGTTGTTCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGCATGTAGGCGGTTAT
GTAAGCCTGATGTGAAATCCTGGGGCTTAACCCTAGAATAGCATTGGGTACTGTGTAAC
TTGAATTACGGAAGGGAAACTGGAATTCCAAGTGTAGGGGTGGAATCTGTAGATATTTG
GAAGAACACCGGTGGCGAAGGCGGGTTTCTGGCCGATAATTGACGCTGAGATGCGAAAG
TGTGGGGATCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACACCGTAAACGATGTACACTA
GGTGTTGGGGCAAGAGCTTCAGTGCCAAAGCAAACGCGATAAGTGTACCGCCTGGGGAG
TATGCCCGCAAGGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCA
TGTGGTTTAATTCGATGGTACGCGAGGAACCTTACCTGGGTTTGACATCTAGTAGAAGG
TCTTAGAGATAAGGCCGGGTAGCAATACCCTGCTAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTC
AGCTCGTGCCGTGAGGTGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTACTGCCAGT
TACTAACAGGTAAAGCTTGAGGACTCTGGCGGAACTGCCGATGACAAATCGGAGGAAGG
TGGGGATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTATGTCCAGGGCTACACACGTGCTACAATG
GTTGCTACAAAGCGAAGCRAGACCGTAAGGTGGAGCAAACCGCAAAAAAGCAATCGTAG
TTCGGATTGAAGTCTGAAACTCGACTTCATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCGCATC
AGCACGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATCCGA
GTTGGGGGTACCCGAAGTCGCTTGTCTAACCTGCAAAGGAGGACGGTGCCGAAGGTACG
CTTGGTAAGGAGGGTGAAGTCGTAACAAGGTA

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52