Sequence Meta Information:
Prevotella salivae F0493
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID307
2HOMD Sequence IDSEQF1932
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella salivae
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella salivae
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0493
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID217512
10NCBI Taxonomy ID1395125
11Genomes Online Goldstamp IDGi05014
12GenBank Accession IDAWGW00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - J. Craig Venter Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1932 Prevotella salivae strain F0493, OT 307, 
16S ribosomal RNA gene, partial seqTence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGG
GGAAACGACATTGAAGCTTGCTTCGATGGGCGTCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACGCG
TATCCAACCTGCCTCTGACTAAGGGATAACCCGGCGAAAGTCGGACTAATACCTTATGA
GGTTTTCAGCAGACATCTAACGAAAACGAAAGATTTATCGGTCAGTGATGGGGATGCGT
CTGATTAGCTTGTTGGCGGGGTAACGGCCCACCAAGGCAACGATCAGTAGGGGTTCTGA
GAGGAAGGTCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAG
TGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGACG
GCCCTATGGGTTGTAAACTGCTTTTATGTGGGGATAAAGTGAGCTACGTGTAGTTTATT
GCAGGTACCACATGAATAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGA
AGGTCCGGGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGGCCGTGGATTAAGC
GTGTTGTGAAATGTAGACGCTCAACGTCTGAATTGCAGCGCGAACTGGTTCACTTGAGT
ATGCGCAACGTAGGCGGAATTCGTCGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATGACGAAGAA
CTCCGATTGCGAAGGCAGCTTACGGGAGCACAACTGACGCTGAAGCTCGAAGGTGCGGG
TATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCGCACAGTAAACGCTGGATGCCCGTTGTT
AGTTCACTTTAGAATTAGCGACCAAGCGAAAGCATTAAGCATCCCACCTGGGGAGTACG
CCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTG
GTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAATTGCAGACGAACGCGGC
AGAGATGCCAAGGCCTTTCGGGGCGTCTGTGAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCG
TGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCTTTTTTCAGTTGCCAT
CAGGTAATGCTGGGCACTCTGGAGATACTGCCACCGTAAGGTGTGAGGAAGGTGGGGAT
GACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCCGGTA
CAGAGCGTTGGTTGTATGCAAATACGATCTAATCCTTAAAGCCGGTCCCAGTTCGGACT
GGGGTCTGCAACCCGACCCCACGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGG
CGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGG
GTGCCTGAAGTCTGTGACCGCAAGGAACGGCCTAGGGCAAAACTGGTGATTGGGGCTAA
GTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute