16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.13
Sequence Meta Information:
Treponema pectinovorum ATCC 33768
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID725
2HOMD Sequence IDSEQF1931
3HOMD Name (Genus, Species)Treponema pectinovorum
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Treponema pectinovorum
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberATCC 33768
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusIn Progress
9NCBI Genome Project IDNA
10NCBI Taxonomy IDNA
11Genomes Online Goldstamp IDNA
12GenBank Accession IDNA
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - J. Craig Venter Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1931 Treponema pectinovorum strain ATCC 33768, OT 725, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGAATAAACGCTGGCGGCGTGTCTTAAGCATGCAAGTCGAAC
GGCAAGAAAGTGCTTGCACTTTCCTAGAGTGGCGGACTGGTGAGTAACACGTGGGTGAC
GTACCCTTTGGACGGGGATAGTCGGTAGAAATACCGGGTAATACCGGATAAGGTCATAT
AAGTTGGAGATATATGAGGAAAGTGGCTATGGCCACGCCGAAGGAACGGCCTGCGGCCT
ATCAGCTAGTTGGTGAGGAAAAGGCCCACCAAGGCGATGACAGGTATCCGGCCTGAGAG
GGTGAACGGACACATTGGGACTGAGATACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGCTA
AGAATATTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGGATGATGAAGGTC
GGAAGATTGTAAAATCCTTTTATTATTGAAGAATAAACTGTACAGGGAATGGTATAGAG
GTGACAGTAGGTAATGAATAAGCACCGGCTAATTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAACACG
TAAGGTGCGAGCGTTATTCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGCACGCAGGCGGTTATGCAA
GCTTGGTGTGAAATACTGGGGCTTAACCCCAGAACTGCATTGAGAACTGCAAGACTAGA
GTCAGTGAGGGGAAATCGGAATTCCAGGTGTAGGGGTGAAATCTGTAGATATCTGGAAG
AACACCAATGGCGAAGGCAGATTTCCAGCGCATGACTGACGCTCAGGTGCGAAGGTGCG
GGGATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCGCACAGTAAACTATGTACACTAGGTG
TCCGGTCATAAGACTGGGTGCCAAAGCAAACGCGATAAGTGTACCGCCTGGGGAGTATG
CCCGCAAGGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTG
GTTTAATTCGATGGTACGCGAGGAACCTTACCTGGGTTTGACATACACACTGATTATCA
AGAGATTGGTAAGCGTAGCAATACGAGTGTGAACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCT
CGTGCCGTGAGGTGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTACTGCCGGTTACT
AACAGGTAAAGCTGAGGACTCAGGCGGAACTGCCTGCGACAAGCAGGAGGAAGGCGGGG
ATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTATGTCCAGGGCTACACACGTGCTACAATGGTTGG
AACAGAGTGAAGCGAAGCGGTGACGTGGAGCAAAACGCAAAAAACCAATCGTAGTTCGG
ATTGGAGTCTGAAACTCGACTCCATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCATATCAGCAC
GGTGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATCCGAGTCGA
GGATACCCGAAGCCGGTAGACTAACCGCAAGGAGGTCGCTGTCGAAGGTATGCTTGGTG
AGGGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTA

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52