16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.13
Sequence Meta Information:
Selenomonas sp. HMT 149 67H29BP, F0410
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID149
2HOMD Sequence IDSEQF1914
3HOMD Name (Genus, Species)Selenomonas sp. HMT 149
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Selenomonas sp. HMT 149
5Comments on Name
6Culture Collection Entry Number67H29BP, F0410
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID50535
10NCBI Taxonomy ID864563
11Genomes Online Goldstamp IDGi05035
12GenBank Accession IDAEEJ00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Baylor College of Medicine
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACG
GAGCGAATGAAAGCTTGCTTTTATGAGCTTAGTGGCAAACGGGTGAGTAACACGTAGACA
ACCTGCCGACAGGATGGGGACAACATTCCGAAAGGAATGCTAATACCGAATGAAGTCGAG
GGAAGGCATCTTCCTTCGATGAAAGATGGCCTCTTTTTATGCTATCACCTGTTGATGGGT
CTGCGTCTGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATCAGTAGCCGG
TCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCA
GCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGGCGCAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAG
AAGGTCTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGACGGGGACGAACGTGCGGAGTGCGAATAGCGC
TTTGTAATGACGGTACCTGTCGAGGAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTA
ATACGTAGGTGGCGAGCGTTGTCCGGAATCATTGGGCGTAAAGGGAGCGCAGGCGGGCCG
GTAAGTCTTACTTAAAAGTGCGGGGCTCAACCCCGTGATGGGAGAGAAACTATCGGTCTT
GAGTACAGGAGAGGAAAGCGGAATTCCCAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTGGGAA
GAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACTGCAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCCAG
GGGAGCGAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTCCTGGCCGTAAACGATGGATACTAGGTGT
GGGAGGTATCGACCCCTACCGTGCCGGAGTTAACGCAATAAGTATCCCGCCTGGGGAGTA
CGGCCGCAAGGCTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGTATGT
GGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGCCTTGACATTGACTGAAAGAGCTA
GAGATAGCACCCTCTCTTCGGAGACAGGAAAACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCTCG
TGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTGTTCTTTGTTGCCATC
AGGTAAAGCTGGGCACTCAAAGGAGACTGCCGCGGAGAACGCGGAGGAAGGCGGGGATGA
CGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGGCCTGGGCTACACACGTACTACAATGGAACGGACAG
AGAGCAGCGAACCCGCGAGGGCAAGCGAACCTCAAAAACCGTTTCCCAGTTCGGATTGCA
GGCTGCAACCCGCCTGCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGCGG
TGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGGAAGTCATTCACACCC
GAAGCCGGCGCAGCCGTCTAAGGTGGGGAAGGTGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAG
CCGTATCGGAAGGTGCGG
19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51