16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Streptococcus oralis subsp. tigurinus clade 071 73H25AP, F0408
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID071
2HOMD Sequence IDSEQF1913
3HOMD Name (Genus, Species)Streptococcus oralis subsp. tigurinus clade 071
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Streptococcus oralis subsp. tigurinus clade 071
5Comments on Name
6Culture Collection Entry Number73H25AP, F0408
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID50521
10NCBI Taxonomy ID864570
11Genomes Online Goldstamp IDGi05058
12GenBank Accession IDAEEP00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Baylor College of Medicine
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1696 Streptococcus sp. oral taxon 071 strain F0408,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTAGAAC
GCTGAAGAGAGGAGCTTGCTCTTCTTGGATGAGTTGCGAACGGGTGAGTAACGCGTAGG
TAACCTGCCTGGTAGCGGGGGATAACTATTGGAAACGATAGCTAATACCGCATAAAATG
GATTATCGCATGATGATTCATTGAAAGGTGCAAATGCATCACTACCAGATGGACCTGCG
TTGTATTAGCTAGTTGGTGGGGTAACGGCTCACCAAGGCAACGATACATAGCCGACCTG
AGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCA
GTAGGGAATCTTCGGCAATGGACGGAAGTCTGACCGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAA
GGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTAAGAGAAGAACGAGTGTGAGAGTGGAAAGTTC
ACACTGTGACGGTATCTTACCAGAAAGGGACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTA
ATACGTAGGTCCCGAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTA
GATAAGTCTGAAGTTAAAGGCTGTGGCTTAACCATAGTACGCTTTGGAAACTGTTTAAC
TTGAGTGCAAGAGGGGAGAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATG
GAGGAACACCGGTGGCGAAAGCGGCTCTCTGGCTTGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAG
CGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTA
GGTGTTAGACCCTTTCCGGGGTTTAGTGCCGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGG
GGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGG
AGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCCTCTG
ACCGCTCTAGAGATAGAGCTTTCCTTCGGGACAGAGGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTC
GTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATTGTT
AGTTGCCATCATTCAGTTGGGCACTCTAGCGAGACTGCCGGTAATAAACCGGAGGAAGG
TGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATG
GCTGGTACAACGAGTCGCAAGCCGGTGACGGCAAGCTAATCTCTTAAAGCCAGTCTCAG
TTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATC
AGCACGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGA
GTTTGTAACACCCGAAGTCGGTGAGGTAACCTTTTAGGAGCCAGCCGCCTAAGGTGGGA
TAGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGTG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52