16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.13
Sequence Meta Information:
Porphyromonas gingivalis ATCC 53978
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID619
2HOMD Sequence IDSEQF1908
3HOMD Name (Genus, Species)Porphyromonas gingivalis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Porphyromonas gingivalis
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 53978
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusPending
9NCBI Genome Project IDNA
10NCBI Taxonomy IDNA
11Genomes Online Goldstamp IDNA
12GenBank Accession IDNA
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterForsyth Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1908 Porphyromonas gingivalis strain ATCC 53978, OT 619, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCTTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCA
TGATCTTAGCTTGCTAAGGTTGATGGCGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACTTGCCT
TACAGAGGGGGATAACCCGTTGAAAGACGGACTAAAACCGCATACACTTGTATTATTGCATGATAT
TACAAGGAAATATTTATAGCTGTAAGATAGGCATGCGTCCCATTAGCTTGTTGGTGAGGTAACGGC
TCACCAAGGCGACGATGGGTAGGGGAACTGAGAGGTTTATCCCCCACACTGGTACTGAGACACGGA
CCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAG
TCGCGTGAAGGAAGACAGTCCTAAGGATTGTAAACTTCTTTTATACGGGAATAACGGGCGATACGA
GTATTGCATTGAATGTACCGTAAGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATAC
GGAGGATGCGAGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGTTGTTCGGTAAGTCAGC
GGTGAAACCTGAGCGCTCAACGTTCAGCCTGCCGTTGAAACTGCCGGGCTTGAGTTCAGTGGCGGC
AGGCGGAATTCGTGGTGTAGCGGTGAAATGCATAGATATCACGAGGAACTCCGATTGCGAAGGCAG
CTTGCCATACTGCGACTGACACTGAAGCACGAAGGCGTGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGG
TAGTCCACGCAGTAAACGATGATTACTAGGAGTTTGCGATATACCGTCAAGCTTCCACAGCGAAAG
CGTTAAGTAATCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCG
CACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGATTGAAATGT
AGATGACGGATGGTGAAAACCGTCTTCCCTTCGGGGCTTCTATGTAGGTGCTGCATGGTTGTCGTC
AGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCACATCGGTAGTTACTAAC
AGTTTTCGCTGAGGACTCTACCGAGACTGCCGTCGTAAGGCGTGAGGAAGGTGTGGATGACGTCAA
ATCAGCACGGCCCTTACATCCGGGGCGACACACGTGTTACAATGGGAGGGACAAAGGGCAGCTACC
GGGCGACCGGATGCGAATCTCTAAACCCTTCCCCAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGT
GAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTAC
ACACCGCCCGTCAAGCCATGGGAGTCGGGGGTACCTGAAGGGCGTAACCGCAAGGGGCGCACTAGG
GTAATACCGGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC
19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51