16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.13
Sequence Meta Information:
Treponema socranskii ATCC 35536
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID769
2HOMD Sequence IDSEQF1905
3HOMD Name (Genus, Species)Treponema socranskii
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Treponema socranskii subsp. socranskii
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 35536
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusPending
9NCBI Genome Project IDNA
10NCBI Taxonomy IDNA
11Genomes Online Goldstamp IDNA
12GenBank Accession IDNA
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterForsyth Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1905 Treponema socranskii subsp. socranskii strain ATCC 35536, OT 769, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGAACGAACGCTGGCGGCGCGTCTTAACCATGCAAGTCGAGCGGCAGGCAGCA
ATGCCGAGAGCGGCGGACTGGTGAGTAACACGTGGATAACGTACCCCGATGTCCGGGACAGCCTGTAGAA
ATAGAGGGTAATACCGGATAGATCACTGTTTACGTGAGGTAGACAGCGGGAAAGGAGCTTCGGCTCCGCG
ACGGGATCGGTCTGCGGCCCATCAGCTGGACGGCGGGGTAAAGGCCCGCCGTGGCGAGGACGGGTATCCG
GCCTGAGAGGGCGGACGGACACATTGGGACTGAGATACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGGTAAG
AATATTCCGCAATGGGGGGAACCCTGACGGAGCGACGCCGCGTGAACGAAGAAGGCCGGAAGGTTGTAAA
GTTCTTTTCTGTCCGAGGAATAAGTTTTGGAGGAAATGCCGGGACGGTGACGGTAGGGCAGGAATAAGCA
CCGGCTAATTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAACACGTAAGGTGCGAGCGTTGTTCGGAATTATTGGGCGTA
AAGGGCATGCAGGCGGGTCGCCAAGCTTGGTAAGAAATACCGGGGCTCAACTCCGGAGCTATATTGAGAA
CTGGCGAGCTAGAGTTGCCGAAGGGTATCCGGAATTCCGCGTGAAGGGGTGAAATCTGTAGATATGCGGA
AGAACACCGATGGCGAAGGCAGGATACCGGCGGACGACTGACGCTGAGGTGCGAAGGTGCGGGGAGCAAA
CAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCGCACAGTCAACGATGTACACTGGGCGTGTGCGCAAGAGCGTGCGTG
CCGAAGCAAACGCGATAAGTGTACCGCCTGGGGAGTATGCCCGCAAGGGTGAAACTCAAAGGAATTGACG
GGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGGTACGCGAGGAACCTTACCTGGGTTTGAC
ATCAAGAGGGATCATATAGAGATATGTGAGCGTAGCAATACGGCTCTTGACAGGTGCTGCATGGCTGTCG
TCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTACTGCCGGTTACTAACAG
GTAGCGCTGAGGACTCAGGCGGAACTGCCTGCGACAAGCAGGAKGAAGGCGGGGACGACGTCAAGTCATC
ATGGCCCTTATGTCCAGGGCTACACACGTGCTACAATGGCCGCCACAGAGCGGGGCGAAGCCGAGAGGCG
GAGCAGAACGCAGAAAAGCGGTCGTAGTCCGGATTGAAGTCTGAAACTCGACTTCATGAAGCTGGAATCG
CTAGTAACCGCACATCAGCACGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCA
TCCGAGCAGGGGGTACCCGAAGCCGGCAGTCCAACCGCAAGGGGGACGCTGTCGAAGGTACGCTTTGTGA
GGGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGTCGTACCGGAAGGTGCG
19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51