16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Capnocytophaga ochracea ATCC 33596
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID700
2HOMD Sequence IDSEQF1904
3HOMD Name (Genus, Species)Capnocytophaga ochracea
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Capnocytophaga ochracea
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 33596
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusComplete
9NCBI Genome Project IDNA
10NCBI Taxonomy IDNA
11Genomes Online Goldstamp IDNA
12GenBank Accession IDNA
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterForsyth Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence


>SEQF 1904 Capnocytophaga ochracea strain ATCC 33596, OT 700,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGGGGGA
AGTTACTTTCGGGTAACAGAGACCGGCGTACGGGTGCGTAACGCGTATACAATCTGCCTTTCA
CTGGGGGATAGCCCGAAGAAATTTGGATTAATACCCCATAGTATATAGGGACGGCATCGTTTT
TATATTAAAGCTCTGGTGGTGAAAGATGAGTATGCGTTCTATTAGCTAGTTGGAGAGGTAACG
GCTCCCCAAGGCTATGATAGATAGGGGTTCTGAGAGGGATGTCCCCCACACTGGTACTGAGAT
ACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGACAATGGTCGGAAGACTGATC
CAGCCATGCCGCGTGCAGGATGACTGCCTTATGGGTTGTAAACTGCTTTTGTAAGGGAAGAAT
AAGGGCTACGCGTAGTTTGATGACGGTACCTTACGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGC
AGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTATCCGGAATCATTGGGTTTAAAGGGTCCGTAGG
CGGGCTAATAAGTCAGGGGTGAAATCGTTCAGCTCAACTGAGCAACTGCCTTTGAAACTGTTG
GTCTTGAATGGTTGTGAAGTAGTTGGAATGTGTAGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATTACA
CAGAACACCGATAGCGAAGGCATATTACTAACAATTAATTGACGCTGATGGACGAAAGCGTGG
GGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAACGATGGATACTAGCTGTTTGG
AGTAATCTGAGTGGCTAAGCGAAAGTGATAAGTATCCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAAT
GAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGAT
ACGCGAGGAACCTTACCAAGGTTTAAATGGGGACTGACAGAGGTAGAGATACCTTTTTCTTCG
GACAGTTTTCAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCAGGTTAAGTCC
TATAACGAGCGCAACCCCTGCCATTAGTTGCTAACGAGTAAGGTCGAGCCCTCTAATGGGACT
GCCGGTGCAAACCGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCACGGCCCTTACATCTTGGG
CTACACACGTGCTACAATGGCCGTTACAGAGAGCAGCCACTGCGTGAGCAGGCGCGAATCTAT
AAAGACGGTCACAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGAATCGCTAGTA
ATCGGATATCAGCCATGATCCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGC
CATGGAAGCTGGGGGTACCTGAAGACGGTTACCGCGAGGAGCTGTTTAGGGTAAAACTAGTGA
CTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51