Sequence Meta Information:
Rothia aeria F0474 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID188
2HOMD Sequence IDSEQF1901
3HOMD Name (Genus, Species)Rothia aeria
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Rothia aeria
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0474
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID78909
10NCBI Taxonomy ID1125724
11Genomes Online Goldstamp IDGi10963
12GenBank Accession IDAJJQ00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute - The Forsyth Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF 1901 Rothia aeria strain F0474, OT 188,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGATGAAGCGGT
GCTTGCACCGTGGATTAGTGGCGAACGGGTGAGTAATACGTGAGTGACCTACCTTTGACTCTGGGATAAG
CCTGGGAAACTGGGTCTAATACCGGATACGACCAATCTCTGCATGGGGTGTTGGTGGAAAGCGTTATGGA
GTGGTTTTAGATGGGCTCACGGCCTATCAGCTTGTTGGTGAGGTAATGGCTTACCAAGGCGACGACGGGT
AGCCGGCCTGAGAGGGTGACCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAG
TGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGACGGCCTTCGGGTT
GTAAACCTCTGTTAGCATCGAAGAAGCGAAAGTGACGGTAGGTGCAGAGAAAGCGCCGGCTAACTACGTG
CCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGCGCGAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGCTTGTAGGCG
GTTGGTCGCGTCTGCTGTGAAAGGCCGGGGCTTAACTCCGGTTTTGCAGTGGGTACGGGCTAACTAGAGT
GCAGTAGGGGAGACTGGAATTCCTGGTGTAGCGGTGGAATGCACAGATATCAGGAGGAACACCGATGGCG
AAGGCAGGTCTCTGGGCTGTAACTGACGCTGAGAAGCGAAAGCATGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCC
TGGTAGTCCATGCCGTAAACGTTGGGCACTAGGTGTGGGGGACATTCCACGTTTTCCGCGCCGTAGCTAA
CGCATTAAGTGCCCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCA
CAAGCGGCGGAGCATGCGGATTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGGCTTGACATGCATTAGA
TCGCGTCAGAGATGGCGTTTCCCTTCGGGGCTGGTGTACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTC
GTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTCGTTCTATGTTGCCAGCGGTTCGGCCGGGGA
CTCATAGGAGACTGCCGGGGTTAACTCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGT
CTTGGGCTTCACGCATGCTACAATGGCCGGTACAGAGGGTTGCGATACTGTGAGGTGGAGCTAATCCCTT
AAAGCCGGTCTCAGTTCGGATTGGGGTCTGCAACTCGACCCCATGAAGTCGGAGTCGCTAGTAATCGCAG
ATCAGCAACGCTGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGTCACGAAAGTTGGTA
ACACCCGAAGCCGGTGGCCTAACCCTTGTGGGGGGAGCCGTCGAAGGTGGGATTGGCGATTGGGACTAAG
TCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute