16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Selenomonas sp. HMT 133 F0473
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID133
2HOMD Sequence IDSEQF1890
3HOMD Name (Genus, Species)Selenomonas sp. HMT 133
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Selenomonas sp. HMT 133
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0473
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID999423
10NCBI Genome BioProject ID64897
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02463944
12GenBank Accession IDAGZT00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000315545.1
14Number of Contigs and Singlets2
15Combined Length (bps)2,067,540
16GC Percentage58.74
17Sequencing CenterThe Forsyth Insitute - Broad Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1890 Selenomonas sp. oral taxon 133 strain F0473,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAAC
GGAGCGAATGAAAGCTTGCTTTTATAAGCTTAGTGGCAAACGGGTGAGTAACACGTAGA
CAACCTGCCGATCAGATGGGGACAACATTCCGAAAGGAATGCTAATACCGAATGGTGTG
CGGGGGAGGCATCTCCCCCGCATGAAAGATGGCCAATACATGTAAGCTATCACTGATCG
ATGGGTCTGCGTCTGATTAGCTGGTAGGTAAGGTAACGGCTTACCTAGGCGACGATCAG
TAGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTAC
GGGAGGCAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGGCGCAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCG
TGAGTGAAGAAGGTCTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGAAGGGGACGAACGTGTATAGTG
CAAATAGTGCTATATAATGACGGTACCTTTTGAGGAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAG
CAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCGAGCGTTGTCCGGAATCATTGGGCGTAAAGGGAGC
GCAGGCGGCCGTGTAAGTCTTGCTTAAAAGTTCGGGGCTCAACCCCGTGATGGGCAAGA
AACTATATGGCTTGAGTGCAGGAGAGGAAAGCGGAATTCCCAGTGTAGCGGTGAAATGC
GTAGATATTGGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACTGCAACTGACGCTG
AGGCTCGAAAGCCAGGGGAGCGAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTCCTGGCCGTAAAC
GATGGATACTAGGTGTGGGAGGTATCGACCCCTACCGTGCCGGAGTTAACGCAATAAGT
ATCCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGC
ACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCGGGCCTTG
ACATTGATTGACAGAGATAGAGATATCTCCTTCTCTTCGGAGACAAGAAAACAGGTGGT
GCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAA
CCCCTGTCCTTTGTTGCCAGCAAGTGAAGTTGGGCACTCAAAGGAGACTGCCGCGGAGA
ACGCGGAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGGTCCGGGCTACAC
ACGTACTACAATGGGACGGACAGAGAGCAGCGAGAGGGCGACCTTAAGCGAACCTCAAA
AACCGTTTCTCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGTCGGAATCGCTA
GTAATCGCAGGTCAGCATACTGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCG
TCACACCACGGAAGTCGTTCACACCCGAAGCCGGCTAGGCCGTCTAAGGTGGGGAAGGT
GACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGGCTGG

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51