16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Streptococcus sp. HMT 066 F0442 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID066
2HOMD Sequence IDSEQF1889
3HOMD Name (Genus, Species)Streptococcus sp. HMT 066
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Streptococcus sp. HMT 066
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0442
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID64901
10NCBI Taxonomy ID999425
11Genomes Online Goldstamp IDGi05055
12GenBank Accession IDAGZZ00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Insitute - Broad Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1889 Streptococcus sp. oral taxon 066 strain F0442,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTAGAAC
GCTGAAGCTTGGTGCTTGCACCGAGCGGATGAGTTGCGAACGGGTGAGTAACGCGTAGG
TAACCTGCCTGGTAGCGGGGGATAACTATTGGAAACGATAGCTAATACCGCATAACAGT
AGATATTGCATGATATCTGCTTGAAAGGGGCAATTGCTCCACTACCAGATGGACCTGCG
TTGTATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATACATAGCCGACCTG
AGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCA
GTAGGGAATCTTCGGCAATGGACGGAAGTCTGACCGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAA
GGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTAAGAGAAGAACGAGTGTGAGAGTGGAAAGTTC
ACACTGTGACGGTAACTTACCAGAAAGGGACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTA
ATACGTAGGTCCCGAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTA
GATAAGTCTGAAGTTAAAGGCTGTGGCTTAACCATAGTACGCTTTGGAAACTGTTTAAC
TTGAGTGCAGAAGGGGAGAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATG
GAGGAACACCGGTGGCGAAAGCGGCTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAG
CGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTA
GGTGTTGGGTCCTTTCCGGGACTCAGTGCCGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGG
GGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGG
AGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCCTCTG
ACCGCTCTAGAGATAGAGTTTTCCTTCGGGACAGAGGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTC
GTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATTGTT
AGTTGCCATCATTGAGTTGGGCACTCTAGCGAGACTGCCGGTAATAAACCGGAGGAAGG
TGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATG
GCTGGTACAACGAGTCGCAAGTCGGTGACGGCAAGCTAATCTCTTAAAGCCAGTCTCAG
TTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATC
AGCACGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGA
GTTTGTAACACCCGAAGTCGGTGAGGTAACCTTTTAGGAGCCAGCCGCCTAAGGTGGGA
TAGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute