16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Streptococcus oralis subsp. tigurinus clade 070 F0441 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID070
2HOMD Sequence IDSEQF1888
3HOMD Name (Genus, Species)Streptococcus oralis subsp. tigurinus clade 070
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Streptococcus oralis subsp. tigurinus clade 070
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0441
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID64899
10NCBI Taxonomy ID999424
11Genomes Online Goldstamp IDGi05057
12GenBank Accession IDAGZY00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Insitute - Broad Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1888 Streptococcus sp. oral taxon 070 strain F0441, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTAGAAC
GCTGAAGCTTGGTGCTTGCACCGAGCGGATGAGTTGCGAACGGGTGAGTAACGCGTAGG
TAACCTGCCTGGTAGCGGGGGATAACTATTGGAAACGATAGCTAATACCGCATAAAATG
GATTATCGCATGATAATCCATTGAAAGGTGCAAATGCATCACTACCAGATGGACCTGCG
TTGTATTAGCTAGTTGGTGGGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATACATAGCCGACCTG
AGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCA
GTAGGGAATCTTCGGCAATGGACGGAAGTCTGACCGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAA
GGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTAAGAGAAGAACGAGTGTGAGAGTGGAAAGTTC
ACACTGTGACGGTATCTTACCAGAAAGGGACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTA
ATACGTAGGTCCCGAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTA
GATAAGTCTGAAGTTAAAGGCTGTGGCTTAACCATAGTACGCTTTGGAAACTGTTTAAC
TTGAGTGCAAGAGGGGAGAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATG
GAGGAACACCGGTGGCGAAAGCGGCTCTCTGGCTTGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAG
CGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTA
GGTGTTAGACCCTTTCCGGGGTTTAGTGCCGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGG
GGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGG
AGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCCTCTG
ACCGCTCTAGAGATAGAGTTTTCCTTCGGGACAGAGGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTC
GTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATTGTT
AGTTGCCATCATTTAGTTGGGCACTCTAGCGAGACTGCCGGTAATAAACCGGAGGAAGG
TGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATG
GCTGGTACAACGAGTCGCAAGCCGGTGACGGTAAGCTAATCTCTTAAAGCCAGTCTCAG
TTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATC
AGCACGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGA
GTTTGTAACACCCGAAGTCGGTGAGGTAACCGTAAGGAGCCAGCCGCCTAAGGTGGGAT
AGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute