16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Fusobacterium nucleatum subsp. animalis F0419 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID420
2HOMD Sequence IDSEQF1883
3HOMD Name (Genus, Species)Fusobacterium nucleatum subsp. animalis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Fusobacterium nucleatum subsp. animalis
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0419
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID64879
10NCBI Taxonomy ID999414
11Genomes Online Goldstamp IDGi08347
12GenBank Accession IDAGEH00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Broad Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1883 Fusobacterium nucleatum ss animalis F0419, OT 420,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGACAGAATGCTTAACACATGCAAGTCAACTT
GAATTTGGGTTTTTAACTTAGATTTGGGTGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTAAAGAACTT
GCCTCACAGCTAGGGACAACATTTAGAAATGAATGCTAATACCTGATATTATGATTTTAA
GGCATCTTAGAATTATGAAAGCTATAAGCACTGTGAGAGAGCTTTGCGTCCCATTAGCTA
GTTGGAGAGGTAACAGCTCACCAAGGCGATGATGGGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGAACGG
CCACAAGGGGACTGAGACACGGCCCTTACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGG
ACAATGGACCGAGAGTCTGATCCAGCAATTCTGTGTGCACGATGAAGTTTTTCGGAATGT
AAAGTGCTTTCAGTTGGGAAGAAATAAATGACGGTACCAACAGAAGAAGTGACGGCTAAA
TACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTATGTCACGAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGT
AAAGCGCGTCTAGGTGGTTATGTAAGTCTGATGTGAAAATGCAGGGCTCAACTCTGTATT
GCGTTGGAAACTGTATAACTAGAGTACTGGAGAGGTAAGCGGAACTACAAGTGTAGAGGT
GAAATTCGTAGATATTTGTAGGAATGCCGATGGGGAAGCCAGCTTACTGGACAGATACTG
ACGCTAAAGCGCGAAAGCGTGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTG
TAAACGATGATTACTAGGTGTTGGGGGTCGAACCTCAGCGCCCAAGCAAACGCGATAAGT
AATCCGCCTGGGGAGTACGTACGCAAGTATGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCA
CAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAGGAACCTTACCAGCGTTTGAC
ATCTTAGGAATGAGATAGAGATATTTCAGTGTCCCTTCGGGGAAACCTAAAGACAGGTGG
TGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAA
CCCCTTTCGTATGTTACCATCATTAAGTTGGGGACTCATGCGATACTGCCTACGATGAGT
AGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATACGCTGGGCTACACACGT
GCTACAATGGGTAGAACAGAGAGTTGCAAAGCCGTGAGGTGAAGCTAATCTCAGAAAACT
ATTCTTAGTTCGGATTGTACTCTGCAACTCGAGTACATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATC
GCGAATCAGCAATGTCGCGGTGAATACGTTCTCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACAC
CACGAGAGTTGGTTGCACCTGAAGTAGCAGGCCTAACCGTAAGGAGGGATGCTCCGAGGG
TGTGATTAGCGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTATCCGTACGGGAACGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2