16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Fusobacterium sp. HMT 370 F0437 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID370
2HOMD Sequence IDSEQF1879
3HOMD Name (Genus, Species)Fusobacterium sp. HMT 370
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Fusobacterium sp. HMT 370
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0437
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID50399
10NCBI Taxonomy ID861452
11Genomes Online Goldstamp IDGi04960
12GenBank Accession IDAGAD00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Washington University (WashU) School of Medicine
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1879 Fusobacterium sp. oral taxon 370 strain F0437, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGACAGAATGCTTAACACATGCAAGTCTACTT
GAATTTGGGTCCTAGACTTAGATTTGGGTGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTAAAGAACTT
GCCTCACAGTTAGGGACAACATTTGGAAACGAATGCTAATACCTGATATTATGATTATAC
GGCATCGTATAATYATGAAAGCTATATGCGCTGTGAGAGAGCTTTGCGTCCCATTAGCTA
GTTGGAGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGATGATGGGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGAACGG
CCACAAGGGGACTGAGACACGGCCCTTACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGG
ACAATGGACCAAAAGTCTGATCCAGCAATTCTGTGTGCACGATGACGTTTTTCGGAATGT
AAAGTGCTTTCAGTTGGGAAGAAAAAAATGACGGTACCAACAGAAGAAGTGACGGCTAAA
TACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTATGTCACAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGT
AAAGCGCGTCTAGGTGGTTATGTAAGTCTGATGTGAAAATGCAGGGCTCAACTCTGTATT
GCGTTGGAAACTGTGTAACTAGAGTACTGGAGAGGTAAGCGGAACTACAAGTGTAGAGGT
GAAATTCGTAGATATTTGTAGGAATGCCGATGGGGAAGCCAGCTTACTGGACAGATACTG
ACGCTAAAGCGCGAAAGCGTGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCG
TAAACGATGATTACTAGGTGTTGGGGGTCGAACCTCAGCGCCCAAGCAAACGCGATAAGT
AATCCGCCTGGGGAGTACGTACGCAAGTATGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCA
CAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAGGAACCTTACCAGCGTTTGAC
ATCTTAGGAATGAGACAGAGATGTTTCAGTGTCCCTTCGGGGAAACCTAAAGACAGGTGG
TGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAA
CCCCTTTCGTATGTTACCATCATTAAGTTGGGGACTCATGCGATACTGCCTACGATGAGT
AGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATACGCTGGGCTACACACGT
GCTACAATGGGTAGTACAGAGAGTCGCAAAGCCGCGAGGTGGAGCTAATCTCAGAAAACT
ATTCTTAGTTCGGATTGTACTCTGCAACTCGAGTACATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATC
GCGAATCAGCAATGTCGCGGTGAATACGTTCTCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACAC
CACGAGAGTTGGTTGCACCTGAAGTAGCAGGCCTAACCGTAAGGAGGGATGCTCCGAGGG
TGTGATTAGCGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTATCCGTACGGGAACGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2