16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Prevotella micans F0438
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID378
2HOMD Sequence IDSEQF1863
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella micans
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella micans
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0438
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID883158
10NCBI Genome BioProject ID52087
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02463881
12GenBank Accession IDAGWK00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000243035.1
14Number of Contigs and Singlets12
15Combined Length (bps)2,487,950
16GC Percentage45.96
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Broad Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1863 Prevotella micans strain F0438, OT 378, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGG
GCAGCATAATTATTGCTTGCAATAATTGATGGCGACCGGCGCACGGGTGAGTATCGCGTA
TCCAACTTTCCCATAACTAGGGGATAATCCGTCGAAAGGCGGTCTAATACTCTATGTTGT
CTATTTATGGCCTCATATTTAGACGAAAGATTTATCGGTTATGGTTAGGGATGCGTCCGA
TTAGGTAGTAGGCGGGGTAATAGCCCACCTAGCCTACGATCGGTAGGGGTTCTGCGAGGA
AGGTCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGA
ATATTGGTCAATGGACGCGAGTCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGACGGCCCTAT
GGGTTGTAAACTGCTTTTATGCGGGAATAAAGTGATTTACGTGTATATCATTGCATGTAC
CGCATGAATAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAAGGTTCGGG
CGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGGCTGAATATTAAGCGTGTTGTGAA
ATGTAGTTGCTCAACATCTGCACTGCAGCGCGAACTGGTATTCTTGAGTGTGCGCGACGT
AGGCGGAATTCGTGGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATCACGAAGAACTCCGATTGCGA
AGGCAGCTTACGAGAGCACAACTGACGCTTAAGCTCGAAGGTGCGGGTATCGAACAGGAT
TAGATACCCTGGTAGTCCGCACAGTAAACGATGGATGCCCGCTATTGGACTTTTAGTTCA
GTGGCTAAGCGAAAGCGTTAAGCATCCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTC
AAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGC
GAGGAACCTTACCCGGGCTTGAACTGCCGGTGAACGATACAGAGATGTTGAGGCCCTTCG
GGGCGCCGGTGGAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAA
GTGCCATAACGAGCGCAACCCCATTTTCTAGTTGCCATCGGGTAATGCCGGGCACTCTGG
AGATACTGCCACCGTAAGGTGTGAGGAAGGTTGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTT
ACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCGCATACAGAGTGTCGGTTGTATGTAAATG
CAATCCAATCTTGAAAGTGCGTCTCAGTTCGGACTGGGGTCTGCAACCCGACCCCACGAA
GCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTG
TACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGTGCCTGAAGTCCGTGACCGCAAGGGT
CGGCCTAGGGCAAAACCGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGG
TGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51