16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Scardovia wiggsiae F0424
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID195
2HOMD Sequence IDSEQF1853
3HOMD Name (Genus, Species)Scardovia wiggsiae
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Scardovia wiggsiae
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0424
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID857290
10NCBI Genome BioProject ID49881
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02463874
12GenBank Accession IDAGZS00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000275805.1
14Number of Contigs and Singlets2
15Combined Length (bps)1,555,498
16GC Percentage53.06
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute-Broad Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1853 Scardovia wiggsiae strain F0424, OT 195,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GGGTTCGATTCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACG
GGATCCACTGGGCTTTTGTTTGGTGGTGAGAGTGGCGAACGGGTGAGTAATGCGTGACTA
ACCTGCCGTATGGTTGGGGATAGCTCCTGGAAACGGGTGGTAATACCCAATGCTCCAGCT
GGATGCATGTCTGGTTGGGAAAGCTTTTTGTGCCATATGATGGGGTCGCGTCCTATCAGC
TTGTTGGTGGGGTGATGGCCTACCAAGGCGTCGACGGGTAGCCGGCCTAAGAGGGCGACC
GGCCACATTGGGACTGAGATACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATT
GCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGCGGGATGGAGGCCTTCGGGTTG
TAAACCGCTTTTATAGGGGGGCAAGCTATGCCTGTGTGGTGTGGTGAGTGGACTTTATGA
ATAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTGCAAGCGTTGTC
CGGATTTATTGGGCGTAAAGGGCTCGTAGGCGGTTTGTTGCGTCTGGTGTGAAAGCTTAC
TGCTTAACGGTAGGTTGCGCTGGATACGGGCAGGCTTGAGTGCAGTAGGGGAGACTGGAA
TTCTCGGTGTAACGGTGGAATGTGTAGATATCGGGAAGAACACCTATGGCGAAGGCAGGT
CTCTGGGCTGTTACTGACGCTGAGGAGCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACC
CTGGTAGTCCATGCTGTAAACGGTGGACGCTGGATGTGGGGCCCATTTCCACGGGTTCTG
TGTCGGAGCTAACGCGTTAAGCGTCCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCA
AAGAAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGCGGAGCATGCGGATTAATTCGATGCAACGCG
AAGAACCTTACCAGGGCTTGACATAACCTGGATGATGCCAGAGATGGTGTGTCCCTTCGG
GGCTGGGTTACAGGTGGTGCATGGTCGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAG
TCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGCCTTGTGTTACCAGCGGGTCGTGCCGGGGACTCACAA
GGGACCGCCGGGGTTAACTCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAGATCATCATGCCCCTTA
CGTCCTGGGCTTCACGCATGCTACAATGGCTGGTACAGCGGGATGCGATACTGTAAGGTG
GAGCGGATCCTGTAAAACCGGTCTCAGTTCGGATCGGGGCCTGCAACTCGGCCTCGTGAA
GGTGGAGTCGCTAGTAATCGCGGATCAGCAGTGCCGCGGTGAATGCGTTCCCGGGCCTTG
TACACACCGCCCGTCAAGTCATGAAAGTGGGCAGCACCCGAAGCCGGTGGCCTAACCTGT
TGTGGGGGGAGCCGTCTAAGGTGAGGTTCGCGATTGGGACTAAGTCGTAACAAGGTAGCC
GTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51