Sequence Meta Information:
Prevotella histicola F0411 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID298
2HOMD Sequence IDSEQF1852
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella histicola
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella histicola
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0411
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID49883
10NCBI Taxonomy ID857291
11Genomes Online Goldstamp IDGi05007
12GenBank Accession IDAFXP00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute-Broad Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1852 Prevotella histicola strain F0411, OT 298,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATTATGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGG
GGAAACGGCATTAAGTGCTTGCACTTTTTGGACGTCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACG
CGTATCCAACCTTCCCATGACTAAGGGATAACCTGCCGAAAGGCAGACTAATACCTTAT
GGTCTTCACTGACGGCATCAGATGTGAAGTAAAGATTTATCGGTTATGGATGGGGATGC
GTCTGATTAGCTTGTTGGCGGGGTAACGGCCCACCAAGGCAACGATCAGTAGGGGTTCT
GAGAGGAAGGTCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGC
AGTGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGA
CGGCCCTATGGGTTGTAAACTGCTTTTGTATGGGGATAAAGTCAGTCACGTGTGATTGT
TTGCAGGTACCATACGAATAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACG
GAAGGTCCGGGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGGCTGGAGATTAA
GTGTGTTGTGAAATGTAGACGCTCAACGTCTGACTTGCAGCGCATACTGGTTTCCTTGA
GTACGCACAACGTTGGCGGAATTCGTCGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATGACGAAG
AACTCCGATTGCGAAGGCAGCTGACGGGAGCGCAACTGACGCTGAAGCTCGAAGGTGCG
GGTATCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCGCACAGTAAACGATGGATGCCCGCTG
TTGGTACCTGGTATCAGCGGCTAAGCGAAAGCATTAAGCATCCCACCTGGGGAGTACGC
CGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGG
TTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAATTGCAGAGGAAGGATTTA
GAGATAATGACGCCCTTCGGGGTCTCTGTGAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGT
GCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCTGTCTTTAGTTGCCATC
AGGTGATGCTGGGCACTCTGGAGATACTGCCACCGTAAGGTGTGAGGAAGGTGGGGATG
ACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCCGGTAC
AGAGGGACGGTGTAATGTAAATTGCATCTAATCTTGAAAGCCGGTCCCAGTTCGGACTG
GGGTCTGCAACCCGACCCCACGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGC
GCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGG
TGCCTGAAGTCCGTGACCGCAAGGATCGGCCTAGGGCAAAACTGGTGATTGGGGCTAAG
TCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute