16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Streptococcus sp. HMT 056 F0418 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID056
2HOMD Sequence IDSEQF1847
3HOMD Name (Genus, Species)Streptococcus sp. HMT 056
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Streptococcus sp. HMT 056
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0418
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID53569
10NCBI Taxonomy ID904294
11Genomes Online Goldstamp IDGi05051
12GenBank Accession IDAFQU00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - J. Craig Venter Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1847 Streptococcus sp. oral taxon 056 strain F0418, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTAGAAC
GCTGAAGGAGGAGCTTGCTCTTCTGGAAGAGTTGCGAACGGGTGAGTAACGCGTAGGTA
ACCTGCCTGGTAGCGGGGGATAACTATTGGAAACGATAGCTAATACCGCATAAGATTGA
AAATCGCATGATAATTGATTAAAAGATGCAATTGCATCACTACCAGATGGACCTGCGTT
GTATTAGCTAGTAGGTGAGGTAACGGCTCACCTAGGCGACGATACATAGCCGACCTGAG
AGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGT
AGGGAATCTTCGGCAATGGGGGCAACCCTGACCGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGG
TTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTAAGAGAAGAACGAGTGTGAGAGTGGAAAGTTCAC
ACTGTGACGGTATCTTACCAGAAAGGGACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAAT
ACGTAGGTCCCGAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTAGA
TAAGTCTGAAGTTAAAGGCTGTGGCTTAACCATAGTACGCTTTGGAAACTGTTTAACTT
GAGTGCAGAAGGGGAGAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGA
GGAACACCGGTGGCGAAAGCGGCTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCG
TGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAGG
TGTTAGGCCCTTTCCGGGGCTTAGTGCCGGAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGG
AGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAG
CATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCCGATGCC
CGCTCTAGAGATAGAGTTTTACTTCGGTACATCGGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGT
CAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATTGTTAG
TTGCCATCATTAAGTTGGGCACTCTAGCGAGACTGCCGGTAATAAACCGGAGGAAGGTG
GGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGC
TGGTACAACGAGTCGCAAGTCGGTGACGACAAGCTAATCTCTTAAAGCCAGTCTCAGTT
CGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAG
CACGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAGT
TTGTAACACCCGAAGTCGGTGAGGTAACCTTTTAGGAGCCAGCCGCCTAAGGTGGGATA
GATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute