16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Streptococcus parasanguinis clade 411 F0405
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID411
2HOMD Sequence IDSEQF1702
3HOMD Name (Genus, Species)Streptococcus parasanguinis clade 411
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Streptococcus parasanguinis clade 411
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0405
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID905067
10NCBI Genome BioProject ID53565
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00115113
12GenBank Accession IDAEKM00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000180035.1
14Number of Contigs and Singlets16
15Combined Length (bps)2,050,302
16GC Percentage41.98
17Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1702 Streptococcus parasanguinis II strain F0405, OT 411,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTAGAAC
GCTGAAGCTTGGTGCTTGCACCGAGCGGATGAGTTGCGAACGGGTGAGTAACGCGTAGG
TAACCTGCCTCTTAGCGGGGGATAACTATTGGAAACGATAGCTAATACCGCATAAAAGT
CAATATCGCATGATATTGATTTGAAAGGTGCAAATGCATCACTAAGAGATGGACCTGCG
TTGTATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATACATAGCCGACCTG
AGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCA
GTAGGGAATCTTCGGCAATGGGGGCAACCCTGACCGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAA
GGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTAAGAGAAGAACGAGTGTGAGAGTGGAAAGTTC
ACGCTGTGACGGTATCTTACCAGAAAGGGACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTA
ATACGTAGGTCCCGAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTA
GATAAGTCTGAAGTTAAAGGCTGTGGCTTAACCATAGTACGCTTTGGAAACTGTTTAAC
TTGAGTGCAGAAGGGGAGAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATG
GAGGAACACCGGTGGCGAAAGCGGCTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAG
CGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTA
GGTGTTGGGTCCTTTCCGGGACTCAGTGCCGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGG
GGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGG
AGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCCTCTG
ACCGCTCTAGAGATAGAGTTTTCCTTCGGGACAGAGGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTC
GTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATTGTT
AGTTGCCATCATTTAGTTGGGCACTCTAGCGAGACTGCCGGTAATAAACCGGAGGAAGG
TGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATG
GCTGGTACAACGAGTCGCGAGTCGGTGACGGCAAGCTAATCTCTTAAAGCCAGTCTCAG
TTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATC
AGCACGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGA
GTTTGTAACACCCGAAGTCGGTGAGGTAACCATTTGGAGCCAGCCGCCTAAGGTGGGAT
AGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCG

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52