16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Streptococcus anginosus F0211
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID543
2HOMD Sequence IDSEQF1692
3HOMD Name (Genus, Species)Streptococcus anginosus
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Streptococcus anginosus
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0211
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID706437
10NCBI Genome BioProject ID43129
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00189158
12GenBank Accession IDAECT00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000184365.2
14Number of Contigs and Singlets63
15Combined Length (bps)1,993,709
16GC Percentage38.44
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Washington University Genome Center
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTAGGACGC
ACAGTTTATACCGTAGCTTGCTACACCATAGACTGTGAGTTGCGAACGGGTGAGTAACGCG
TAGGTAACCTGCCTATTAGAGGGGGATAACTATTGGAAACGATAGCTAATACCGCATAACA
GTATGTAACACATGTTAGATGCTTGAAAGATGCAATTGCATCGCTAGTAGATGGACCTGCG
TTGTATTAGCTAGTAGGTAGGGTAATGGCCTACCTAGGCGACGATACATAGCCGACCTGAG
AGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAG
GGAATCTTCGGCAATGGGGGGAACCCTGACCGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTTTT
CGGATCGTAAAGCTCTGTTGTTAAGGAAGAACGAGTGTGAAAATGGAAAGTTCATACTGTG
ACGGTACTTAACCAGAAAGGGACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGT
CCCGAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTAGAAAAGTCTGAA
GTGAAAGGCAGTGGCTCAACCATTGTAGGCTTTGGAAACTGTTTAACTTGAGTGCAGAAGG
GGAGAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAGGAACACCGGTGGC
GAAAGCGGCTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGA
TTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAGGTGTTAGGTCCTTTCCGGG
ACTTAGTGCCGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAA
ACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAA
CGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCCGATGCTATTTCTAGAGATAGGAAGTTTCTT
CGGAACATCGGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTT
AAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATTGTTAGTTGCCATCATTGAGTTGGGCACTCTAGC
GAGACTGCCGGTAATAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTAT
GACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCTGGTACAACGAGTCGCAAGCCGGTGACGGCAA
GCTAATCTCTGAAAGCCAGTCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGTC
GGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCACGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACAC
ACCGCCCGTCACACCACGAGAGTTTGTAACACCCGAAGTCGGTGAGGTAACCGTAAGGAGC
CAGCCGCCTAAGGTGGGATAGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAA
GGTGCG

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52