16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Prevotella oulorum F0390 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID288
2HOMD Sequence IDSEQF1691
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella oulorum
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella oulorum
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0390
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID43117
10NCBI Taxonomy ID702438
11Genomes Online Goldstamp IDGi05741
12GenBank Accession IDADGI00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Broad Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1691 Prevotella oulora strain F0390, OT 288, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTC
GAGGGGAAACGATGAGAGAGCTTGCTCTCTCAGGCGTCGACCGGCGCACGGGTGA
GTAACGCGTATCCAACCTGCCCATTACAGGGGAATAACCTTGCGAAAGTAAGACT
AATGCCCCATGGTATTCTCAGCAGACATCTAATGAGGATTAAAGATTTATCGGTA
ATGGATGGGGATGCGTCTGATTAGCTTGTTGGCGGGGTAACGGCCCACCAAGGCG
ACGATCAGTAGGGGTTCTGAGAGGAAGGTCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGT
CCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTG
AACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGACGACGGCCCTATGGGTTGTAAACTGCTTTTAT
AGGGGAATAAAGTGATCCACGTGTGGATTATTGTATGTACCCTATGAATAAGGAC
CGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAAGGTTCGGGCGTTATCCGG
ATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGGCCGTAGATTAAGCGTGTTGTGAAATGTA
GATGCTCAACATCTGACTTGCAGCGCGAACTGGTTTACTAGAGTGTGCGCAACGT
AGGCGGAATTCGTCGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATGACGAAGAACTCCGAT
TGCGAAGGCAGCTTACGGGAGCACAACTGACGCTGAAGCTCGAAGGTGCGGGTAT
CAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCGCACAGTAAACGCTGGATGCCCGCTGT
TGGCTCATTAGAGTCAGCGGCCAAGCGAAAGCATTAAGCATCCCACCTGGGGAGT
ACGCCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGA
ACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAATTGCAG
ATGAACGCGGCAGAGATGCCAAGGCCCTTCGGGGCATCTGTGAAGGTGCTGCATG
GTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAAC
CCCTTTTCTTAGTTGCCATCAGGTGATGCTGGGCACTCTGGGAATACTGCCACCG
TAAGGTGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACGTCCGGG
GCTACACACGTGTTACAATGGCCGGTACAGAGGGCAGGTTGCATGTAAATGCGAT
CGAATCTTAAAAGCCGGTCCCAGTTCGGACTGAGGTCTGCAACCCGACCTCACGA
AGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGG
GCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGTGCCTAAAGTCCGTT
ACCGCAAGGATCGGCCTAGGGCAAAACTGGTAATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGG
TAGCCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2