16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Prevotella nigrescens F0103
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID693
2HOMD Sequence IDSEQF1689
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella nigrescens
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella nigrescens
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0103
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID702439
10NCBI Genome BioProject ID43119
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02595377
12GenBank Accession IDADGJ00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000336235.1
14Number of Contigs and Singlets131
15Combined Length (bps)3,021,735
16GC Percentage42.66
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Broad Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCTACAGGCTTAACACATGC
AAGTCGTGGGGAAACGGCATTATGTGCTTGCACATTCTGGACGTCGACCG
GCGCACGGGTGAGTATCGCGTATCCAACCTGCCCCTTACTTGGGGATACC
CCGTTGAAAGACGGCCTAATACCCGATGTGTTTCATTGACGGCATCCGAT
ATGAAACAAAGGTTTTCCGGTAAGGGATGGGGATGCGTCTGATTAGCTTG
TTGGCGGGGCAACGGCCCACCAAGGCGACGATCAGTAGGGGTTCTGAGAG
GAAGGTCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGG
CAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGACGCAAGTCTGAACCAGCCAAGTA
GCGTGCAGGATGACGGCCCTATGGGTTGTAAACTGCTTTTATGTGGGAAT
AAAGTGGCGCACGTGTGCGCCATTGCATGTACCTCATGAATAAGGACCGG
CTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAAGGTCCGGGCGTTATCC
GGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGTGTAGGCGGTCTGTTAAGCGTGTTGTG
AAATTTAGGTGCTCAACATTTAACTTGCAGCGCGAACTGTCAGACTTGAG
TACACGCAGCGCAGGCGGAATTCATGGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATA
TCATGAGGAACTCCGATCGCGAAGGCAGCCTGCGGGAGTGTTACTGACGC
TTAAGCTCGAAGGTGCGGGTATCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCC
GCACAGTAAACGATGGATGCCCGCCGTTGGCGCCCTGCGCCTGCGGCCAA
GCGAAAGCATTAAGCATCCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAAC
TCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAAT
TCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAATTGCAGTCGCTGCCC
ACAGAGACGTGGGCTTCCCTTCGGGGCGTCTGTGAAGGTGCTGCATGGTT
GTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCA
ACCCCCTTTCCCAGTTGCCATCGGGTGATGCCGGGCACTCTGGGGACACT
GCCACCGCAAGGTGCGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCC
CTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCCGGTACAGAGGGACGG
TGCAATGCAAGTTGCATCCAATCTTGAAATCCGGTCCCAGTTCGGACTGG
GGTCTGCAACCCGACCCCACGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCA
GCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAA
GCCATGAAAGCCGGGGGTGCCTGAAGTTCGTGACCGCGAGGAGCGACCTA
GGGCAAGACCGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGA
AGGTGC
21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51