16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Capnocytophaga sp. HMT 338 F0234 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID338
2HOMD Sequence IDSEQF1687
3HOMD Name (Genus, Species)Capnocytophaga sp. HMT 338
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Capnocytophaga sp. HMT 338
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0234
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID53023
10NCBI Taxonomy ID888059
11Genomes Online Goldstamp IDGi04938
12GenBank Accession IDAEXX00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Baylor College of Medicine
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCG
AGGGAGAAGCCCTTCGGGGCAGAAACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAAC
CTACCTTTCACAGGGGGATAGCCCGGAGAAATTTGGATTAATATCCCATAATATTG
TTGGATGGCATCATTTGGCAATTAAAGTTACGATGGTGGAAGATGGGCATGCGTCC
TATTAGCTAGTTGGCGAGGTAACGGCTCGCCAAGGCGACGATAGGTAGGGGTCCTG
AGAGGGAGATCCCCCACACTGGTACTGAGACAGGGACCAGACTCCTACGGGAGGCA
GCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGTCGGAAGACTGAACCAGCCATGCCGCGTGCAG
GAAGGCGGCCTTATGGGTTGTAAACTGCTTTTATATGGGAAGAATAAGGAGTACGT
GTACTTTGATGACGGTACCATATGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCC
GCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTATTCGGAATCATTGGGTTTAAAGGGTCTGT
AGGCGGGCTATTAAGTCAGGGGTGAAATATTTCAGCTTAACTGGGAAATTGCCTTT
GATACTGGTAGTCTTGAATATTTGTGAAGTTTTTGGAATGTGTAGTGTAGCGGTGA
AATGCATAGATATTACACAGAACACCGATTGCGGAGGCAGGGGACTAACAAATAAT
TGACGCTGAGAGACGAGAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCC
ACGCTGTAAACGATGGATACTAGCTGTTTGGTAGGAATATTGAGTGGCTAAGCGAA
AGTGATAAGTATCCCACCTGGGGAGTACGCACGCAAGTGTGAAACTCAAAGGAATT
GACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGA
ACCTTACCAAGGTTTAAATGGTGACTGACGTACCTAGAGATGGGTATTTCTTCGGA
CAGTTATCAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCAGGTTA
AGTCCTATAACGAGCGCAACCCCTATTGATAGTTACCAGCACGTAAAGGTGGGGAC
TCTATTGAGACTGCCGGTGTAAACCGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATC
ACGGCCCTTACATCTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGTCGTTACAGAGAGCAGC
TACTGCGTGAGCAGGTGCGAATCTTAAAAGACGGTCACAGTTCGGATCGGAGTCTG
CAACTCGACTCCGTGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGCATATCAGCCATGATGCGG
TGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGCTGGGAGT
ACCTGAAGTTGGTTACCGCAAGGAGCTACCTAGGGTAAAACCAGTGACTGGGGCTA
AGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2