16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Capnocytophaga leadbetteri F0087 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID329
2HOMD Sequence IDSEQF1684
3HOMD Name (Genus, Species)Capnocytophaga leadbetteri
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Capnocytophaga leadbetteri
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0087
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID43127
10NCBI Taxonomy ID706436
11Genomes Online Goldstamp IDGi04941
12GenBank Accession IDAFHP00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Washington University Genome Center
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCG
AGGGAGGAGCTTTCGGGCTTCGACCGGCGTACGGGTGCGTAACGCGTATACAATCT
GCCTTTCACATAGGGATAGCCCGAAGAAATTTGGATTAATACCTAATGGTATATAG
GGATGGCATCATTTTTATATTAAAGCTGAGGCGGTGAAAGATGAGTATGCGTTCTA
TTAGCTAGTTGGAGAGGTAACGGCTCCCCAAGGCTACGATAGATAGGGGTTCTGAG
AGGGATATCCCCCACACTGGTACTGAGATACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGC
AGTGAGGAATATTGGACAATGGTCGGAAGACTGATCCAGCCATGCCGCGTGCAGGA
AGACGGCCTTATGGGTTGTAAACTGCTTTTGCAGGGGAAGAATAAGGAGTACGTGT
ACTTTGATGACGGTACTCTGCGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGC
GGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTATCCGGAATCATTGGGTTTAAAGGGTCCGTAG
GCGGGCTAATAAGTCAGAGGTGAAAGCGCTCAGCTCAACTGAGCAACTGCCTTTGA
AACTGTTAGTCTTGAATGGTTGTGAAGTAGTTGGAATGTGTAGTGTAGCGGTGAAA
TGCTTAGATATTACACAGAACACCGATAGCGAAGGCATATTACTAACAATTAATTG
ACGCTGATGGACGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCAC
GCTGTAAACGATGGATACTAGCTGTTTGGTTGTAAGACTGAGTGGCTAAGCGAAAG
TGATAAGTATCCCACCTGGGGAGTACGCACGCAAGTGTGAAACTCAAAGGAATTGA
CGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAAC
CTTACCAAGGTTTAAATGGAGACTGACATACGTAGAGATACGCATTTCTTCGGACA
GTTTTCAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCAGGTTAAG
TCCTATAACGAGCGCAACCCCTGCCATTAGTTGCTAGCGAGTAAAGTCGAGCACTC
TAGTGGGACTGCCGGTGCAAACCGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCAC
GGCCCTTACATCTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGTCGTTACAGAGAGCAGCCA
CTGCGTGAGCAGGCGCGAATCTATAAAGACGATCACAGTTCGGATCGGAGTCTGCA
ACTCGACTCCGTGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGGATATCAGCCATGATCCGGTG
AATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGCTGGGGGTAC
CTGAAGACGGTCACCGAAAGGAGCTGTTTAGGGTAAAACTAGTGACTGGGGCTAAG
TCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2